Направо към основното съдържание
Public Health

Данни

Евростат — статистическата служба на Европейския съюз — е основен източник на сравними данни за ЕС. Здравните данни се основават на рамковия регламент относно здравната статистика и производните правни актове. Други източници могат да допълват здравните данни за ЕС по конкретни теми.

Евростат — основният източник на здравни данни за ЕС

Евростат предоставя два вида здравни данни — административни, например статистически данни за причините за смъртност, и лично съобщени данни от Европейската система за здравни интервюта (EHIS) или Минималния европейски здравен модул (MEHM) в рамките на статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (проучване EU-SILC) . Обхванатите от тях теми включват:

  • Здравен статус
  • Определящи здравето фактори
  • Разходи за здравно обслужване
  • Здравни ресурси и дейности
  • Причини за смъртност
  • Здравословни и безопасни условия на труд.

Здравните данни на Евростат често се допълват от други статистически данни за ЕС — социални данни, данни за населението или качеството на живот. Статистическите данни за ЕС, получени от административни данни, обикновено са достъпни в разбивки по пол и възрастова група.

Данните от проучвания са групирани по социално-икономически статус, като равнище на образование и доходи, трудов статус, степен на урбанизация и пр. Някои данни са представени в разбивки по региони или градове.

Служби на Комисията, други източници на здравни данни за ЕС

Агенции на ЕС, други източници на здравни данни за ЕС

Бази данни

Международна класификация

Системите за класификация са инструменти, които позволяват да се извършва хармонизирана регистрация на данни, за да се получават сравними данни. Въз основа на системите за класификация могат да бъдат изготвяни кратки списъци. Европейската комисия използва тези международни класификации, за да събира хармонизирани данни с високо качество.

Основни системи за класификация

Други системи за класификация

Latest updates