Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

<i>Data</i>

Il-Eurostat, l-uffiċċju statistiku tal-Unjoni Ewropea hu s-sors ewlieni tad-data komparabbli tal-UE. Id-data dwar is-saħħa hi bbażata fuq ir-regolament qafas dwar l-istatistika tas-saħħa u l-atti legali derivati. Is-sorsi l-oħra jistgħu jikkomplementaw id-data dwar is-saħħa tal-UE fuq suġġetti speċifiċi ħafna.

Eurostat - is-sors ewlieni tad-data dwar is-saħħa tal-UE

Il-Eurostat jipprovdi żewġ tipi ta’ data dwar is-saħħa, Amministrattiva, bħall-istatistika dwar il-kawżi tal-mewt u d-data awtorapportata mill-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta’ Intervisti (EHIS) jew il-Modulu Minimu dwar is-Saħħa Ewropea (MEHM) tal-istħarriġ UE-SILC. It-temi koperti minn dawn jinkludu:

  • L-istatus tas-saħħa
  • Id-determinanti tas-saħħa
  • In-nefqa fuq il-kura tas-saħħa
  • Ir-riżorsi u l-attivitajiet tal-kura tas-saħħa
  • Il-kawżi tal-mewt
  • Is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol.

Id-data dwar is-saħħa tal-Eurostat hi ħafna drabi komplementata minn statistika oħra tal-UE dwar id-data soċjali, il-popolazzjoni u l-kwalità tal-ħajja. L-istatistika tal-UE li tkun ġejja minn data amministrattiva hi normalment disponibbli skont is-sess u l-gruppi ta’ età.

Id-data mill-istħarriġiet tinqasam fi gruppi skont l-istatus soċjoekonomiku bħall-edukazzjoni u d-dħul, il-livell, l-istatus ta’ attività, il-livell ta’ urbanizzazzjoni, eċċ. Xi statistika tal-UE tinqasam ukoll skont il-livell reġjonali jew urban.

Servizzi tal-Kummissjoni, sorsi oħrajn tad-data dwar is-saħħa tal-UE

Aġenziji tal-UE, sorsi oħrajn tad-data relatata mas-saħħa tal-UE

Bażijiet tad-data rilevanti

Klassifikazzjoni Internazzjonali

Is-sistemi ta' klassifikazzjoni huma għodod li jippermettu r-reġistrazzjoni ta’ data armonizzata biex tkun tista’ tiġi akkwistata data komparattiva Jistgħu jinħolqu listi mqassra fuq il-bażi tas-sistemi ta' klassifikazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tuża dawn il-klassifikazzjonijiet internazzjonali sabiex tiġbor data ta' kwalità għolja u armonizzata.

Sistemi ta' klassifikazzjoni ewlenin

Sistemi oħra ta’ klassifikazzjoni