Skip to main content
Public Health

Eurostat, Oficiul de statistică al Uniunii Europene, este principala sursă de date comparabile la nivelul UE. Datele medicale se bazează pe regulamentul-cadru privind statisticile referitoare la sănătate și pe actele juridice derivate. Alte surse pot completa datele în materie de sănătate ale UE pe teme foarte specifice.

Eurostat - principala sursă de date privind sănătatea la nivelul UE

Eurostat oferă două tipuri de date privind sănătatea: administrative (cauza deceselor etc.) și date raportate de participanții la ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) sau la Modulul minim european în materie de sănătate (MEHM) în cadrul sondajul EU-SILC. Tematicile abordate includ:

  • starea de sănătate
  • determinanții stării de sănătate
  • cheltuielile cu asistența medicală
  • resursele și activitățile de asistență medicală
  • cauzele de deces
  • securitatea și sănătatea în muncă.

Datele referitoare la sănătate furnizate de Eurostat sunt deseori completate cu alte statistici ale UE privind aspectele sociale, populația sau calitatea vieții. Statisticile UE obținute din datele administrative sunt de obicei disponibile în funcție de sex și grupă de vârstă.

Datele obținute din anchete și sondaje sunt grupate în funcție de statutul socio-economic (nivel de educație și venit, ocupație, grad de urbanizare etc.). Unele statistici sunt, de asemenea, grupate pe nivel regional sau urban.

Serviciile Comisiei, alte surse de date privind sănătatea

Agențiile UE, alte surse de date în domeniul sănătății

Baze de date

Clasificare internațională

Sistemele de clasificare reprezintă instrumente care permit înregistrarea armonizată a datelor pentru a favoriza apoi obținerea de date comparabile. Sistemele de clasificare permit realizarea unor liste restrânse. Comisia Europeană le utilizează pentru a colecta date de calitate, armonizate.

Principalele sisteme de clasificare

Alte sisteme de clasificare