Gå til hovedindholdet
Public Health

Eurostat, som er EU's statistiske kontor, er den vigtigste kilde til sammenlignelige EU-data. Sundhedsdata er baseret på rammeforordningen om sundhedsstatistikker og de afledter retsakter. Andre kilder kan supplere EU-sundhedsdata inden for specifikke emner.

Eurostat er hovedkilden til sundhedsdata om EU

Eurostat leverer to slags sundhedsdata data: dels administrative data, f.eks. statistikker over dødsårsager, dels selvrapportererede data fra interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) og "Minimum European Health Module"-delen af EU-SILC-undersøgelsen. Disse kilder omfatter data om:

  • Sundhedstilstand
  • Sundhedsdeterminanter
  • Sundhedsudgifter
  • Ressourcer og aktiviteter inden for sundhedsplejen
  • Dødsårsager
  • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Eurostats sundhedsdata suppleres ofte med andre EU-statistikker om sociale data, befolkningsdata eller data om livskvalitet. EU's statistikker, der stammer fra administrative data, er normalt opdelt efter køn og aldersgruppe.

Data fra spørgeundersøgelser er grupperet efter socioøkonomisk status, dvs. uddannelses- og indkomstniveau, aktivitetsstatus, urbaniseringsgrad osv. Visse EU-statistikker er desuden inddelt efter regioner eller byer.

Kommissionens tjenester og andre kilder til sundhedsdata om EU

Kommissionens agenturer og andre kilder til sundhedsdata om EU

Relevante databaser

International klassifikation

Klassifikationssystemer er et redskab, der gør det muligt at foretage en harmoniseret registrering af data, så disse kan sammenlignes. Klassifikationssystemer kan fungere som grundlag for udarbejdelsen af lister. Europa-Kommissionen benytter disse internationale klassifikationer til at indsamle harmoniserede oplysninger af høj kvalitet.

De vigtigste klassifikationssystemer

Andre klassifikationssystemer