Direct naar de inhoud
Public Health

Gegevens

Eurostat, het EU-bureau voor de statistiek, is de belangrijkste bron van vergelijkbare gegevens over de EU. Gezondheidsgegevens zijn gebaseerd op de kaderverordening betreffende statistieken over gezondheid en afgeleide rechtshandelingen. Andere bronnen kunnen een aanvulling vormen op de EU-gezondheidsgegevens over zeer specifieke onderwerpen.

Eurostat: de belangrijkste bron van EU-gezondheidsgegevens

Eurostat biedt twee soorten gezondheidsgegevens: administratieve, zoals statistieken van doodsoorzaken, en uit eigen beweging gemelde gegevens van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) of de minimum Europese gezondheidsmodule (MEHM) van de EU-SILC-enquête. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Gezondheidstoestand
  • Gezondheidsdeterminanten
  • Uitgaven voor gezondheidszorg
  • Middelen voor de gezondheidszorg en activiteiten
  • Doodsoorzaken
  • Gezondheid en veiligheid op het werk

Eurostat-gezondheidsgegevens worden vaak aangevuld met andere EU-statistieken over sociale omstandigheden, bevolking of levenskwaliteit. EU-statistieken op basis van administratieve gegevens zijn meestal beschikbaar per geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens uit enquêtes zijn gegroepeerd volgens sociaaleconomische status zoals onderwijs en inkomen, niveau, activiteit, mate van verstedelijking, enz. Sommige EU-statistieken zijn ook uitgesplitst op regionaal of stedelijk niveau.

Diensten van de Commissie, andere bronnen van EU-gezondheidsgegevens

EU-agentschappen, andere bronnen van EU-gezondheidsgegevens

Databanken

Internationale classificatie

Classificatiesystemen zijn instrumenten voor geharmoniseerde registratie van gegevens zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken. Op basis hiervan kunnen lijsten van indicatoren worden samengesteld. De Europese Commissie gebruikt classificatiesystemen om betrouwbare geharmoniseerde gegevens te kunnen produceren.

Belangrijkste classificatiesystemen

Andere classificatiesystemen