Przejdź do treści głównej
Public Health

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, jest głównym źródłem porównywalnych danych unijnych. Dane dotyczące zdrowia są gromadzone w oparciu o rozporządzenie ramowe dotyczące statystyk zdrowotnych i powiązane akty prawne. W bardzo konkretnych obszarach tematycznych unijne dane dotyczące zdrowia mogą być uzupełnione danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Eurostat – główne źródło unijnych danych dotyczących zdrowia

Eurostat udostępnia dane dotyczące zdrowia dwojakiego rodzaju: dane administracyjne, takie jak statystyki dotyczące przyczyn zgonu, oraz informacje podane przez ankietowanych w trakcie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) lub w ramach minimalnego europejskiego modułu zdrowia będącego częścią europejskiego badania warunków życia ludności. Tematy poruszone w tych badaniach to między innymi:

  • stan zdrowia społeczeństwa
  • uwarunkowania zdrowia
  • wydatki na opiekę zdrowotną
  • zasoby i działalność systemów opieki zdrowotnej
  • przyczyny zgonu
  • bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

Uzupełnieniem dla danych zdrowotnych Eurostatu są często inne statystyki unijne dotyczące danych społecznych, ludności czy jakości życia. Statystyki unijne, które zostały sporządzone w oparciu o dane administracyjne, są zwykle dostępne w podziale na płeć i grupę wiekową.

Dane pochodzące z badań są zwykle pogrupowane według statusu społeczno-ekonomicznego, czyli np. wykształcenia, dochodu, poziomu, statusu na rynku pracy, stopnia urbanizacji itp. Niektóre statystyki unijne są także pokazane w rozbiciu na poziom regionalny lub miejski.

Służby Komisji, inne źródła unijnych danych dotyczących zdrowia

Agencje UE, inne źródła unijnych danych dotyczących zdrowia

Bazy danych na ten temat

Klasyfikacja informacji

Systemy klasyfikacji to narzędzia umożliwiające zharmonizowaną rejestrację danych, dzięki której uzyskiwane są porównywalne dane. W oparciu o te systemy można tworzyć skrócone wykazy danych. Komisja Europejska wykorzystuje je do uzyskania zharmonizowanych danych wysokiej jakości.

Główne systemy klasyfikacji

Inne systemy klasyfikacji