Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Duomenys

Europos Sąjungos statistikos tarnyba Eurostatas yra pagrindinis palyginamų ES duomenų šaltinis. Sveikatos duomenys grindžiami sveikatos statistikos pagrindų reglamentu ir išvestiniais teisės aktais. Kiti šaltiniai gali papildyti ES sveikatos duomenis labai konkrečiomis temomis.

Eurostatas – pagrindinis ES sveikatos duomenų šaltinis

Eurostatas teikia dviejų rūšių sveikatos duomenis: administracinius, tokius kaip mirties priežasčių statistika, ir duomenis, kuriuos nurodė patys pateikėjai ir kurių šaltiniai – Europos gyventojų sveikatos tyrimas (EGST) arba ES SPGS tyrimo Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis (BEGSM). Jų temos, be kita ko, yra:

  • sveikatos būklė,
  • sveikatą lemiantys veiksniai,
  • sveikatos priežiūros išlaidos,
  • sveikatos priežiūros ištekliai ir veikla,
  • mirties priežastys,
  • darbuotojų sveikata ir sauga.

Eurostato sveikatos duomenis dažnai papildo kita ES socialinių duomenų, gyventojų arba gyvenimo kokybės statistika. Iš administracinių duomenų gaunama ES statistika paprastai suskirstyta pagal lytį ir amžiaus grupę.

Tyrimų duomenys sugrupuojami pagal socialinę ir ekonominę padėtį, tokią kaip išsilavinimas ir pajamų lygis, aktyvumo statusas, urbanizacijos laipsnis ir kt. Kai kuri ES statistika yra suskirstyta ir pagal regionų arba miestų lygmenį.

Komisijos tarnybos, kiti ES sveikatos duomenų šaltiniai

ES agentūros, kiti ES su sveikata susijusių duomenų šaltiniai

Susijusios duomenų bazės

Tarptautinė klasifikacija

Dėl tokių priemonių kaip klasifikacijos sistemos galima suderinti duomenų registraciją ir taip gauti palyginamus duomenis. Remiantis klasifikacijos sistemomis gali būti rengiami trumpieji sąrašai. Europos Komisija jomis naudojasi, kad surinktų kokybiškų ir suderintų duomenų.

Pagrindinės klasifikacijos sistemos

Kitos klasifikacijos sistemos