Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Eurostat, Eiropas Savienības statistikas birojs, ir galvenais salīdzināmu datu avots ES līmenī. Dati par veselību ir balstīti uz pamatregulu atiecībā uz veselības statistiku un atvasinātiem tiesību aktiem. Citi avoti var papildināt ES veselības datus par ļoti specifiskiem tematiem.

Eurostat — galvenais ES veselības datu avots

Eurostat sniedz divu veidu datus veselības jomā: administratīvus datus, tādus kā statistika par nāves cēloni, un datus no iedzīvotāju aptaujām, kā Eiropas veselības aptauja (EHIS) vai Eiropas minimālais modulis veselībai (MEHM), ko izmanto Kopienas statistiskajiem datiem par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC). Aptvertie temati ietver šādus:

  • Veselības statuss
  • Veselību ietekmējoši faktori
  • Izdevumi par veselības aprūpi
  • Resursi un darbības veselības aprūpes jomā
  • Nāves cēloņi
  • Veselība un drošība darbā

Eurostat datus par veselību bieži papildina citi ES statistikas dati — sociālie dati, dati par iedzīvotājiem vai dzīves kvalitāti. ES statistikas dati, kas iegūti no administratīviem datiem, parasti ir pieejami pēc dzimuma un vecuma grupas.

Aptauju dati tiek grupēti pēc sociālekonomiskā statusa, kā izglītības un ienākumu līmenis, situācija attiecībā uz darbu, urbanizācijas pakāpe u.c. Atsevišķi dati tiek šķiroti pēc reģiona vai pilsētas.

Komisijas dienesti, citi ES veselības datu avoti

ES aģentūras, citi ar veselību saistīti ES datu avoti

Attiecīgās datubāzes

Starptautiskā klasifikācija

Klasifikācijas sistēmas ir rīki, kas ļauj harmonizēt datu reģistrēšanu un tā iegūt salīdzināmus datus. Pamatojoties uz klasifikācijas sistēmām, ir iespējams izveidot saīsinātus sarakstus. Eiropas Komisija šo starptautisko klasifikāciju izmanto, lai ievāktu harmonizētus un ļoti kvalitatīvus datus.

Galvenās klasifikācijas sistēmas

Citas klasifikācijas sistēmas