Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Globális egészségügy

Az EU globális egészségügyi stratégiája

A polgárok jólléte és életminősége, a társadalmak fejlődése és stabilitása, valamint a gazdaságok fenntarthatósága érdekében globálisan kell megközelíteni az egészségügyet. A 2022 novemberében elfogadott európai globális egészségügyi stratégia új módot kínál a változó világban jelentkező egészségügyi kihívások globális szintű kezeléséhez.

Az európai globális egészségügyi stratégia a 2010-es uniós globális egészségügyi politika helyébe lép, és három prioritást határoz meg a globális egészségügyi kihívások kezelése terén:

 • az emberek egészségének és jóllétének javítása minden életszakaszban,
 • az egészségügyi rendszerek megerősítése és az egyetemes egészségügyi ellátás előmozdítása,
 • az egészségügyi veszélyek, köztük a világjárványok megelőzése és leküzdése az „Egy az egészség” koncepció alkalmazásával.

Az EU az alábbiak révén járul hozzá egy új globális egészségügyi rend kialakításához:

 • erőteljes globális kormányzás egy összetett geopolitikai környezetben,
 • nemzetközi egészségügyi partnerségek,
 • az „Európa együtt” megközelítés kiaknázása,
 • a finanszírozás hatékonyabbá tétele az innovatív finanszírozási eszközök előmozdítása, az erőforrások nemzetközi szintű összevonása és a társbefektetések révén.

A stratégia az európaiak jóllétét és egészségügyi rendszereik rezilienciáját védő európai egészségügyi unió külső dimenzióját képviseli. Emellett kulcsfontosságú eleme a Global Gatewaynek is, amely egyenlő felek közös felelősségén alapuló partnerségeket épít ki.

Egyesült Nemzetek – egészségügyi együttműködés

Az Uniót az ENSZ Titkárságával, valamint az ENSZ-ügynökségekkel, -alapokkal és -programokkal kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően szoros szálak fűzik az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. Az együttműködés kiterjed a globális egészségügyre és az egészségügyhöz közvetlenül kapcsolódó témákra is (pl. fejlesztés, emberi jogok, éghajlatváltozás, válságkezelés és humanitárius segítségnyújtás).

Az EU támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkáját. A WHO az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül a globális egészségüggyel foglalkozó fő hatóság.

Az Európai Bizottság aktívan részt vesz a globális egészségügyről a G20-ak és a G7-ek csoportjában folytatott megbeszéléseken. (A G20-ak csoportja a világ 20 legnagyobb iparosodott és feltörekvő gazdaságának kormányait és jegybanki elnökeit tömörítő nemzetközi fórum, a G7-ek csoportjában pedig a világ hét legfejlettebb gazdasága képviselteti magát.)

A megvitatott témák közé tartoznak például az alábbiak:

Fenntartható fejlődési célok

Az ENSZ 2015-ben 17 fenntartható fejlődési célt fogalmazott meg, amelyeket 2030-ig kellene világszerte megvalósítani.

Noha e célok közül több is kapcsolódik az egészségügyhöz, az egyik kifejezetten erre összpontosít. A 3. számú célkitűzés rögzíti, hogy minden korosztály valamennyi tagjának biztosítani kell az egészséges életet és elő kell mozdítani a jóllétét. A célkitűzés kiterjed például az alábbiakra:

 • A fertőző betegségek (pl. HIV/AIDS, tuberkulózis, hepatitisz)
 • A nem fertőző betegségek és a mentális egészség
 • A szerfüggőség
 • A dohányzás elleni küzdelem
 • A vakcinák és gyógyszerek elérhetővé tétele
 • Az egészségügy finanszírozásával és az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos kérdések

Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok közösen felelnek a fenntartható fejlődési célok megvalósításának elősegítéséért. A 2030-ra megvalósítandó fenntartható fejlődési célokra vonatkozó menetrend nyomán a Bizottság 2016-ban közleményt fogadott el „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért” címmel, amelyhez szolgálati munkadokumentumot csatolt.

A közlemény többek között a fenntartható fejlődési célok integrálását szorgalmazza az uniós szakpolitikákba és kezdeményezésekbe, rendszeres jelentéstételt javasol az előrehaladásról, együttműködést ajánl a fontosabb érintettekkel és hosszú távú jövőképet vázol föl.

A fenntartható fejlődési céloknak szentelt uniós weboldal részletezi, hogy az EU miként segíti a 2030-as menetrend végrehajtását és a fenntartható fejlődési célok megvalósítását.

Világegészségügyi fórum és a Bizottság

A Bizottság a globális egészségpolitikai intézkedések támogatása érdekében világegészségügyi fórumot hozott létre, amelyen nemzetközi szervezetek, civil szervezetek és az egészségügyi ágazat képviselői vesznek részt. A fórum egyik feladata összhangba hozni a globális egészségügyi célok elérését szolgáló belső és külső egészségügyi szakpolitikákat, és ezáltal megerősíteni az EU szerepét a globális egészségügy területén.

A világegészségügyi fórum létrehozására a globális egészségügyről szóló 2010. évi bizottsági közlemény és az azt követő tanácsi következtetések elfogadása után került sor. A Bizottságnak a fórumban részt vevő fő szervezeti egységei a következők: az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság, a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága és a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság.

Globális egészségbiztonsági kezdeményezés

Az Európai Bizottság tagja a globális egészségbiztonsági kezdeményezésnek, és ebben a minőségében szorosan együttműködik a WHO-val és a G7+-országokkal (USA, Kanada, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Mexikó). A globális egészségbiztonsági kezdeményezés az egészségügyi veszélyekre való felkészültséget és reagálási képességet hivatott javítani. Ennek érdekében a résztvevők egy jól szervezett és eredményes világszintű stratégia kialakításán dolgoznak.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés az Egyesült Államok volt egészségügyi és szociális minisztériumának vezetésével 2001 novemberében jött létre. Noha hivatalosan csak négy EU-ország tagja a kezdeményezésnek, a megbeszélések eredményeit az Európai Bizottság (teljes körű tagként) az Egészségügyi Biztonsági Bizottság közvetítésével minden uniós országnak megküldi.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés miniszteri fóruma évente ül össze a G7+-országok minisztereinek és államtitkárainak, valamint az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosának a részvételével. Az Egészségügyi Világszervezet a technikai tanácsadó szerepét tölti be az üléseken.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés eredményei

 • Nagyobb fokú felkészültség és hathatósabb válaszintézkedések himlőjárványok esetében
 • Jobb nemzetközi kommunikáció és kockázatkezelés
 • Nagyobb és letesztelt laboratóriumi kapacitás
 • Hatékonyabb globális felkészültség és reagálás influenza-világjárványokra
 • Lépések a vegyi és radioaktív veszélyekre való felkészülés terén