Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Public Health

Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí

Cuireann an Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí comhairle ar an gCoimisiún maidir le sláinte phoiblí agus córais sláinte, i ndáil le galair neamhtheagmhálacha agus theagmhálacha, cuir i gcás VEID/SEIF, eitinn agus heipitíteas. Tabharfaidh an sainghrúpa comhairle freisin maidir le bealaí chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le vacsaíniú agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha.

Is é an Coimisiún a dhéanann cathaoirleacht ar an Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí, agus is iad ionadaithe aireachtaí sláinte na mBallstát na comhaltaí atá air. Sa Chinneadh ón gCoimisiún lena mbunaítear an sainghrúpa sin, cuirtear eolas breise ar fáil maidir lena chúraimí agus lena oibriú.

D’fhéadfadh an Coimisiún freisin foghrúpaí a bhunú chun ceisteanna sonracha a scrúdú. Tuairiscíonn na foghrúpaí teoranta ama seo don Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí.

Na foghrúpaí maidir le hailse agus galair neamhtheagmhálacha a bunaíodh faoin ‘Grúpa Stiúrtha um Chur Chun Cinn na Sláinte, um Ghalair a Chosc agus um Ghalair Neamhthógálacha a Bhainistiú’, leanfaidh siad ar aghaidh mar fhoghrúpaí faoin Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí:

Cur chun feidhme beartas

Tabharfaidh an Sainghrúpa um Shláinte Phoiblí an obair a forbraíodh faoin nGrúpa Stiúrtha um Chur Chun Cinn na Sláinte, um Ghalair a Chosc agus um Ghalair Neamhthógálacha a Bhainistiú i roinnt réimsí, go háirithe maidir leis an méid seo a leanas:

Acmhainní

Tacóidh acmhainní sláinte poiblí le hobair an tSainghrúpa um Shláinte Phoiblí, cuir i gcás: