Skip to main content
Public Health

Grupul de experți în domeniul sănătății publice

Grupul de experți în domeniul sănătății publice consiliază Comisia în materie de sănătate publică și sisteme de sănătate, în ceea ce privește bolile netransmisibile și transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita. Acest grup oferă, de asemenea, consiliere cu privire la modalitățile de abordare a provocărilor legate de vaccinare și rezistența la antimicrobiene.

Comisia prezidează Grupul de experți în domeniul sănătății publice, membrii acestuia fiind reprezentanți ai ministerelor sănătății din statele membre. Decizia Comisiei de instituire a acestui grup de experți oferă informații suplimentare cu privire la sarcinile care îi revin și funcționarea sa.

De asemenea, Comisia poate înființa subgrupuri pentru a examina aspecte specifice. Aceste subgrupuri, create pentru un timp limitat, raportează grupului de experți în domeniul sănătății publice.

Subgrupurile privind cancerul și bolile netransmisibile înființate în cadrul Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile își vor continua activitatea ca subgrupuri în cadrul Grupului de experți în domeniul sănătății publice:

Implementarea politicilor

Grupul de experți în domeniul sănătății publice își va continua activitatea realizată în cadrul Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile, într-o serie de domenii, în special:

Resurse

Activitatea Grupului de experți în domeniul sănătății publice va beneficia de sprijin în materie de sănătate publică, cum ar fi: