Gå direkt till innehållet
Public Health

Expertgrupp för folkhälsa

Expertgruppen för folkhälsa handleder kommissionen och ger råd om folkhälsa och hälsosystem vad gäller icke-överförbara sjukdomar (t.ex. cancer och psykiska problem) och överförbara sjukdomar (t.ex. hiv/aids, tuberkulos och hepatit).

Expertgruppen kommer också att ge råd om hur man kan hantera utmaningar som rör vaccination, postcovid och antibiotikaresistens.

Samordnade åtgärder inom alla politikområden bidrar till att minska mänskligt lidande och

  • minska den stora ekonomiska och sociala belastningen som följer på sjukdomar
  • stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och de sociala trygghetssystemen
  • öka produktiviteten och tillväxten i ekonomierna tack vare en frisk arbetskraft.

Alla dessa framsteg kommer i sin tur att hjälpa medlemsländerna att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och WHO:s mål för folksjukdomar.

Expertgruppen för folkhälsa ersätter den tidigare styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar.

Insatser

Kommissionen är ordförande i expertgruppen för folkhälsa och medlemmarna är företrädare för medlemsländernas hälsoministerier.

I kommissionens beslut om inrättandet av expertgruppen kan du läsa mer om gruppens uppgifter och verksamhet. Mötena i expertgruppen för folkhälsa hålls två gånger om året.

Expertgruppen för folkhälsa kommer att bygga vidare på det arbete som gjort på flera områden, särskilt när det gäller följande:

För att stödja detta får kommissionen inrätta undergrupper för särskilda frågor. Dessa tidsbegränsade undergrupper rapporterar till expertgruppen för folkhälsa. För närvarande finns det 4 undergrupper och ett nätverk:

Resurser

Expertgruppens arbete stöds genom folkhälsoresurser, som följande: