Skip to main content
Public Health

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví poskytuje Evropské komisi poradenství v oblasti veřejného zdraví a systémů zdravotní péče v souvislosti s nepřenosnými nemocemi a infekčními onemocněními, jako je HIV/AIDS, tuberkulóza a hepatitida. Bude rovněž radit ohledně způsobů, jak řešit problémy související s očkováním a antimikrobiální rezistencí.

Expertní skupině předsedá zástupce Evropské komise a jejími členy jsou zástupci ministerstev zdravotnictví členských zemí EU. Další informace o jejích úkolech a činnosti najdete v rozhodnutí Evropské komise o zřízení této skupiny.

Evropská komise může rovněž zřídit podskupiny, které se zabývají zkoumáním konkrétních problémů. Tyto podskupiny fungují omezenou dobu a podávají zprávy expertní skupině o své činnosti.

Podskupiny zabývající se problematikou rakoviny a nepřenosnými nemocemi, které byly zřízené v rámci Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí, budou fungovat jako podskupiny i v rámci Expertní skupiny zabývající se otázkami veřejného zdraví:

Provádění politiky

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví bude pokračovat v práci Řídící skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí v řadě oblastí:

Zdroje

Činnost Expertní skupiny zabývající se otázkami veřejného zdraví bude podporována z těchto zdrojů: