Přejít na hlavní obsah
Public Health

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví poskytuje Evropské komisi poradenství a pokyny v oblasti veřejného zdraví, systémů zdravotní péče, nepřenosných nemocí (jako je rakovina, duševní zdraví) a infekčních onemocnění (jako je HIV/AIDS, tuberkulóza či hepatitida).

Radí rovněž ohledně způsobů, jak řešit problémy související s očkováním, dlouhodobým covidem a antimikrobiální rezistencí.

Koordinovaný postup napříč politickým spektrem pomáhá zmirňovat lidské utrpení a také:

  • snižovat vysokou hospodářskou a sociální zátěž spojenou s nemocemi
  • posilovat vnitrostátní systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení
  • zvyšovat produktivitu a růst ekonomiky díky zdravé pracovní síle

Všechny tyto úspěchy pak pomohou členským zemím EU plnit cíle udržitelného rozvoje OSN a cíle Světové zdravotnické organizace v oblasti nepřenosných nemocí.

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví nahrazuje předchozí Řídicí skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí.

Provádění politiky

Zasedáním expertní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci ministerstev zdravotnictví členských zemí EU, předsedá vždy zástupce Evropské komise.

Další informace o jejích úkolech a činnosti najdete v rozhodnutí Evropské komise o zřízení této skupiny. Zasedání expertní skupiny se konají dvakrát ročně.

Expertní skupina zabývající se otázkami veřejného zdraví pokračuje v práci započaté v několika oblastech:

Na podporu tohoto úsilí může Evropská komise zřídit podskupiny, které se zabývají konkrétními tématy. Tyto podskupiny fungují omezenou dobu a podávají zprávy expertní skupině o své činnosti. V současné době existují 4 podskupiny a jedna síť:

Zdroje

Činnost Expertní skupiny zabývající se otázkami veřejného zdraví je podporována z těchto zdrojů: