Skip to main content
Public Health

Rahvatervise eksperdirühm

Rahvatervise eksperdirühm nõustab komisjoni rahvatervise ja tervishoiusüsteemide küsimustes seoses nakkushaigustega ja mittenakkuslike haigustega, nagu HIV/AIDS, tuberkuloos ja hepatiit. Eksperdirühm annab ka nõu, kuidas lahendada vaktsineerimise ja antimikroobikumiresistentsusega seotud probleeme.

Liikmesriikide tervishoiuministeeriumide esindajatest koosnevat rahvatervise eksperdirühma juhib Euroopa Komisjon. Komisjoni otsuses, millega kõnealune eksperdirühm loodi, leidub täiendavat teavet rühma ülesannete ja tegevuse kohta.

Komisjon võib luua ka alarühmi konkreetsete küsimustega tegelemiseks. Need lühiajaliselt tegutsevad alarühmad annavad aru rahvatervise eksperdirühmale.

Vähktõve ja mittenakkuslike haiguste alarühmad, mis on loodud tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma raames, jätkavad rahvatervise eksperdirühma alarühmadena.

Poliitika rakendamine

Rahvatervise eksperdirühm jätkab tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühmas tehtud tööd mitmes valdkonnas, eelkõige järgmistes valdkondades:

Vahendid

Rahvatervise eksperdirühma tööd toetatakse järgmiste rahvatervise vahendite abil: