Skip to main content
Public Health

Pomoc přizpůsobená jednotlivým zemím

Expertní skupina podporuje cílené činnosti v zemích, které mají zájem o hodnocení výkonnosti na vnitrostátní úrovni. Mezi tyto činnosti patří semináře a workshopy, kterých se na žádost vnitrostátních orgánů účastní tvůrci politiky.

V dubnu 2017 se v Budapešti konal dvoudenní seminář věnovaný posouzení první zprávy o hodnocení výkonnosti systému zdravotní péče v Maďarsku a vzájemnému předávání osvědčených postupů s ostatními zeměmi. Zpráva byla rovněž poprvé zpřístupněna veřejnosti k otevřené diskusi.

Na dvoudenním semináři, který se konal v září 2016 v Lublani, se diskutovalo o ukazatelích hodnocení kvality zdravotní péče, které má připravit půdu pro zefektivnění vnitrostátního systém zdravotní péče. Seminář vyústil v konkrétní akční plán, který realizuje slovinská vláda za technické pomoci ze strany Evropské komise.

V dubnu 2016 skupina uspořádala seminář v Římě, na kterém se za účasti italských pracovníků státní správy a zdravotnických pracovníků zapojených do zřizování a provozování modelů integrované péče diskutovalo o nejlepších metodách hodnocení této péče. Na základě této diskuse pak bylo v celostátním měřítku projednáno hodnocení integrované péče a došlo také k zavedení inovativních přístupů.