Skip to main content
Public Health

Pagal poreikius pritaikyta pagalba šalims

Ekspertų grupė remia pagal poreikius pritaikytus veiksmus, susijusius su sistemų veikimo vertinimu nacionaliniu lygmeniu, tuo suinteresuotose šalyse. Be kita ko, nacionalinių institucijų prašymu organizuojami seminarai ir praktiniai užsiėmimai, į kuriuos įtraukiami politikos formuotojai.

Per 2017 m. balandį Budapešte surengtą dviejų dienų seminarą buvo įvertinta pirma šalies sveikatos priežiūros sistemos veikimo vertinimo ataskaita ir pasidalyta praktiniais geriausios patirties pavyzdžiais su panašiomis šalimis. Ataskaita buvo pristatyta ir visuomenei bei pirmą kartą aptarta per viešas diskusijas.

Per Liublianoje 2016 m. rugsėjį surengtą dviejų dienų seminarą buvo peržiūrėti sveikatos priežiūros kokybės vertinimo kokybės rodikliai. Jais bus naudojamasi didinant nacionalinės sistemos veiksmingumą. Seminare parengtas konkretus veiksmų planas, su kuriuo susijusiais tolesniais veiksmais rūpinasi Slovėnijos Vyriausybė, o techninę pagalbą teikia Europos Komisija.

2016 m. balandį grupė surengė seminarą Romoje, kad kartu su Italijos valstybės tarnautojais ir sveikatos specialistais, kurie nustato ir įgyvendina integruotos sveikatos priežiūros modelius, aptartų, kokiais būdais geriausia vertinti integruotą priežiūrą. Diskusijų rezultatais buvo pasinaudota per nacionalinius debatus dėl integruotos sveikatos priežiūros vertinimo ir jie paskatino naujoviškus metodus.