Skip to main content
Public Health

Testre szabott segítségnyújtás az egyes országoknak

A szakértői csoport testre szabott tevékenységek révén segítséget nyújt a nemzeti szintű teljesítményértékeléshez azoknak az országoknak, amelyek erre igényt tartanak. Ennek keretében a nemzeti hatóságok kérésére szemináriumokat, műhelytalálkozókat, illetve hasonló eseményeket szervez a szakpolitikai döntéshozók bevonása céljából.

2017 áprilisában kétnapos munkaértekezletre került sor Budapesten, amelynek résztvevői kiértékelték az egészségügyi rendszerek teljesítményértékeléséről szóló első magyarországi jelentést, és megosztották egymással bevált módszereiket az egészségügyi rendszerek működtetése terén. A jelentést ismertették a nyilvánossággal, és első alkalommal nyílt vitára bocsátották.

2016 szeptemberében kétnapos munkaértekezlet volt Ljubljanában, amelyen megvizsgálták az ellátás minőségének kiértékelésére vonatkozó mutatókat az országos egészségügyi ellátó rendszer hatékonyabbá tétele érdekében. A műhelytalálkozó eredményeképpen konkrét cselekvési terv született, amelyet a szlovén kormány az Európai Bizottság technikai segítségével hajt végre.

2016 áprilisában a szakértői csoport szemináriumot rendezett Rómában, ahol integrált ellátási modellek kidolgozásában és működtetésében közreműködő olasz köztisztviselőkkel és egészségügyi szakemberekkel közösen megvitatták az integrált ellátás kiértékelésének legcélravezetőbb módszereit. A szemináriumon levont következtetések az integrált ellátás kiértékeléséről folytatott nemzeti vita során is felhasználásra kerültek, és elősegítették innovatív közelítésmódok kialakítását.