Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Għajnuna mfassla apposta għall-pajjiż

Il-Grupp tal-Esperti jappoġġja attivitajiet imfassla apposta f’pajjiżi li huma interessati li jwettqu valutazzjoni tal-prestazzjoni fuq livell nazzjonali. Dawn jinkludu seminars u sessjonijiet ta’ ħidma li jimpenjaw lil min ifassal il-politika, u li jsiru fuq talba tal-awtoritajiet nazzjonali.

F’April 2017, saret sessjoni ta’ ħidma ta’ jumejn f’Budapest fejn ġie evalwat l-ewwel rapport tal-HSPA nazzjonali tal-pajjiż, u kien hemm qsim tal-aqwa prattiki operazzjonali ma’ pajjiżi simili. Ir-rapport kien ukoll ippreżentat lill-pubbliku u espost għal dibattitu pubbliku għall-ewwel darba.

F’Settembru 2016, sessjoni ta’ ħidma ta’ jumejn f’Ljubljana analizzat l-indikaturi tal-kwalità għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-kura, li serviet ta’ tħejjija għal sistema nazzjonali aktar effettiva. Is-sessjoni ta’ ħidma sarrfet fi pjan ta’ azzjoni konkret li qed jiġi segwit mill-gvern Sloven, b’assistenza teknika mill-Kummissjoni Ewropea.

F'April 2016, il-Grupp organizza seminar f’Ruma biex jiddiskuti l-aqwa metodi għall-valutazzjoni tal-kura integrata, flimkien mal-ħaddiema taċ-ċivil u l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa Taljani li huma impenjati fl-istabbiliment u l-amministrazzjoni tal-mudelli tal-kura integrata. Id-diskussjoni ikkontribwixxiet għad-dibattitu nazzjonali dwar il-valutazzjoni tal-kura integrata u xprunat approċċi innovattivi.