Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας ανά χώρα

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στηρίζει δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χωρών που ενδιαφέρονται για αξιολόγηση των επιδόσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής, και πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των εθνικών αρχών.

Τον Απρίλιο του 2017, πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση εργασίας στη Βουδαπέστη με στόχο να αξιολογηθεί η πρώτη εθνική έκθεση που υπέβαλε η χώρα, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Επιδόσεων των Συστημάτων Υγείας, και να ανταλλαγούν βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές με χώρες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Η έκθεση παρουσιάστηκε επίσης στο κοινό και έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία για μια ανοικτή συζήτηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση εργασίας στη Λιουμπλιάνα, όπου επανεξετάστηκαν οι δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση της ποιότητας της περίθαλψης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αποτελεσματικό εθνικό σύστημα. Η συνάντηση εργασίας οδήγησε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο παρακολουθείται από τη σλοβενική κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον Απρίλιο του 2016, η ομάδα διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στη Ρώμη, όπου συζητήθηκαν οι βέλτιστες μέθοδοι αξιολόγησης μιας ολοκληρωμένης περίθαλψης, από κοινού με Ιταλούς δημόσιους υπαλλήλους και επαγγελματίες της υγείας που ασχολούνται με τη δημιουργία και εφαρμογή μοντέλων ολοκληρωμένης περίθαλψης. Η συζήτηση τροφοδότησε τον εθνικό διάλογο όσον αφορά την αξιολόγηση της παροχής ολοκληρωμένης περίθαλψης και έδωσε το έναυσμα για καινοτόμες προσεγγίσεις.