Gå til hovedindholdet
Public Health

Tilpasset bistand til landene

Ekspertgruppen støtter tilpassede aktiviteter i medlemslande, som er interesseret i at foretage resultatvurdering på nationalt plan. These include seminars and workshops to engage policy makers, and take place at the request of national authorities.

I april 2017 blev der afholdt en to-dages workshop i Budapest for at evaluere landenes første nationale rapporter om vurdering af sundhedssystemernes resultater og udveksle operationel bedste praksis med andre lande. Rapporten blev også for første gang præsenteret og drøftet i offentlighed.

I september 2016 blev der afholdt en to-dages workshop i Ljubljana for at gennemgå kvalitetsindikatorer for vurdering af sundhedsplejens kvalitet og bane vej for et mere effektivt nationalt system. Workshoppen resulterede i en konkret handlingsplan, som den slovenske regering følger op på med teknisk bidtand fra Europa-Kommissionen.

I april 2016 organiserede gruppen et seminar i Rom for at drøfte de bedste metoder til vurdering af integreret sundhedspleje sammen med italienske embedsmænd og ansatte i sundhedsvæsnet, som beskæftiger sig med etablering og drift af integrerede sundhedsplejemodeller. Drøftelserne bidrog til den nationale debat om vurdering af integreret sundhedspleje og førte til innovative tiltag.