Skip to main content
Public Health

Landspecifieke hulp

De deskundigengroep ondersteunt gerichte activiteiten met betrekking tot de prestatiebeoordeling op nationaal niveau in landen die daarvoor belangstelling hebben. Hierbij kan gedacht worden aan seminars en workshops waarbij ook beleidsmakers worden betrokken en die op verzoek van de nationale overheden plaatsvinden.

In april 2017 werd een tweedaagse workshop in Boedapest georganiseerd om het eerste nationale HSPA-verslag voor Hongarije te evalueren en om operationele beste praktijken te delen met soortgelijke landen. De aanwezigen kregen een presentatie van dit verslag en konden voor het eerst meedoen aan een open debat hierover.

In september 2016 boog een tweedaagse workshop in Ljubljana zich over kwaliteitsindicatoren voor de beoordeling van de kwaliteit van de zorg, wat de weg moest vrijmaken voor een doeltreffender nationaal systeem. De workshop resulteerde in een concreet actieplan dat door de Sloveense overheid wordt opgevolgd, met technische hulp van de Europese Commissie.

In april 2016 organiseerde de groep een seminar in Rome om de beste methoden te bespreken voor de beoordeling van geïntegreerde zorg, samen met Italiaanse ambtenaren en gezondheidswerkers die betrokken zijn bij het opzetten en beheren van geïntegreerde-zorgmodellen. De discussie bleek nuttig voor het nationale debat over de beoordeling van geïntegreerde zorg en leverde enkele innovatieve benaderingen op.