Skip to main content
Public Health

Principalii indicatori de sănătate în Europa (ECHI)

Principalii indicatori de sănătate din Europa (ECHI), cunoscuți anterior ca indicatorii de sănătate din Comunitatea Europeană, sunt rezultatul unei cooperări îndelungate între țările UE și Comisia Europeană. Trei proiecte ECHI (1998-2001, 2001-2004, 2005-2008), finanțate în cadrul programelor de sănătate ale UE, au instituit primele liste de indicatori ECHI, cu scopul de a oferi un sistem de informații și cunoștințe în materie de sănătate comparabile care să permită monitorizarea stării de sănătate la nivelul UE.

Acțiunea comună privind monitorizarea indicatorilor de sănătate la nivelul Comunității Europene (ECHIM) a contribuit la crearea unei liste scurte de 88 de indicatori de sănătate clasificați pe domenii de politică. Acești indicatori au fost revizuiți în 2017 în cadrul proiectului BRIDGE-Health (Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research). Pentru peste 60 de indicatori, sunt disponibile definiții și mecanisme de colectare a datelor și, după caz, datele sunt defalcate în funcție de sex, vârstă, statut socioeconomic și regiune. Indicatorii sunt grupați pe rubrici, așa cum se arată mai jos.

Rubrică

Exemple

Situația demografică și socioeconomică

Populație, natalitate, șomaj total

Starea de sănătate

Mortalitate infantilă, HIV/SIDA, răniri în accidente rutiere

Determinanții stării de sănătate

Fumatul regulat, consumul/ disponibilitatea fructelor

Acțiuni în domeniul sănătății: servicii medicale

Vaccinarea copiilor, numărul de paturi în spitale, cheltuieli de sănătate

Acțiuni în domeniul sănătății: promovarea sănătății

Politici privind alimentația sănătoasă

Indicatorii se situează la intersecția dintre chestiunile de politică și seturile de date. Aceștia reflectă un interes politic, precum și posibilitatea de a alege în funcție de ceea ce poate fi calculat. Din aceste motive, Comisia Europeană prezintă, de asemenea, și alți indicatori europeni în domeniul sănătății care nu fac parte din sistemul ECHI, dar încă sunt totuși utili pentru părțile interesate din acest sector.

ECHI - interfață de informații și date

Interfața ECHI oferă informații referitoare la indicatorii ECHI și la alți indicatori europeni în domeniul sănătății, care sunt disponibile în formate diferite (grafic liniar sau cu bare, hartă sau tabel). Acestea pot fi transformate în imagine sau descărcate ca fișier de date. Instrumentul permite selectarea mai multor indicatori.

Referințe

Evaluarea utilizării și a incidenței indicatorilor de sănătate la nivelul Comunității Europene (ECHI), pe state membre (august 2013)