Gå til hovedindholdet
Public Health

EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet (ECHI)

EU-nøgleindikatorerne på sundhedsområdet (ECHI), der før blev kaldt EU-sundhedsindikatorer, er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem EU-landene og Europa-Kommissionen. Via de tre ECHI projekter (1998-2001, 2001-2004 og 2005-2008), som var finansieret af EU's sundhedsprogrammer, blev de første lister over ECHI-indikatorerne etableret. Formålet med dem var at stille sammenlignelige data og videnssystemer til rådighed, så man kunne overvåge sundheden på EU-plan.

Det fælles sundhedsovervågningsinitiativ ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring) resulterede i en liste over 88 sundhedsindikatorer grupperet efter politikområder. Disse indikatorer blev revideret i 2017 i forbindelse med BRIDGE-Health-projektet, der gik ud på at bygge bro mellem information og datagenerering for at fremme evidensbaseret sundhedspolitik og -forskning. For over 60 af indikatorerne er definitionerne og dataindsamlingssystemerne på plads, og hvor det er hensigtsmæssigt, er dataene opdelt efter køn, alder, socioøkonomisk status og region. EU-nøgleindikatorerne på sundhedsområdet (ECHI) er grupperet efter følgende emner:

Emne

Eksempler

Demografisk og socioøkonomisk status

Befolkning, fødselstal og samlet ledighed

Sundhedstilstand

Børnedødelighed, HIV/AIDS og trafikskader

Sundhedsdeterminanter

Personer, som ryger regelmæssigt, samt forbrug af/adgang til frugt

Sundhedsinterventioner: sundhedsydelser

Vaccination af børn, hospitalssenge og sundhedsudgifter

Sundhedsinterventioner: sundhedsfremme

Politik for sund kost

Indikatorerne befinder sig i krydsfeltet mellem politiske spørgsmål og data. De afspejler såvel en politisk interesse som en række udvalgte muligheder for beregne forskellige forhold. Derfor præsenterer Europa-Kommissionen også andre europæiske sundhedsindikatorer, som ikke er en del af ECHI-systemet, men som stadig er relevante for interessenter, der beskæftiger sig med sundhedsvæsenet.

ECHI-dataværktøjet

ECHI-dataværktøjet giver information om både ECHI-indikatorer og andre europæiske sundhedsindikatorer, der findes i forskellige formater, lige fra linje- og søjlediagrammer og til kort og tabeller. De kan konverteres til et billede eller downloades som en datafil. Med værktøjet kan man vælge flere indikatorer.

Referencer

Evaluering af medlemslandenes brug af EU-sundhedsindikatorer (ECHI) og virkningerne heraf (august 2013)