Skip to main content
Public Health

Krovni evropski kazalniki zdravja

Krovni evropski kazalniki zdravja (prej znani kot kazalniki zdravja Evropske skupnosti) so nastali na podlagi dolgoročnega sodelovanja med državami EU in Evropsko komisijo. V okviru treh projektov ECHI (1998–2001, 2001–2004 in 2005–2008), financiranih z javnozdravstvenimi programi EU, so bili oblikovani prvi seznami kazalnikov ECHI, ki zagotavljajo primerljiv sistem zdravstvenih informacij in znanja za spremljanje zdravja na ravni EU.

Na podlagi skupnega ukrepa za spremljanje kazalnikov zdravja Evropske skupnosti so pripravili seznam 88 kazalnikov zdravja in jih razdelili po področjih. Kazalniki so bili revidirani leta 2017 v okviru zdravstvenega projekta BRIDGE (Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research). Za več kot 60 kazalnikov so na voljo opredelitve in mehanizmi zbiranja podatkov. Podatki so, kjer je to ustrezno, razčlenjeni po spolu, starosti, socialno­ekonomskem položaju in regiji. Kazalniki so razvrščeni v naslednje kategorije:

Kategorija

Primeri

Demografski in socialno-ekonomski položaj

Prebivalstvo, stopnja rodnosti, skupna brezposelnost

Zdravstveno stanje

Umrljivost dojenčkov, okužbe s HIV/AIDS, poškodbe zaradi prometnih nesreč

Dejavniki zdravja

Redni kadilci, uživanje/razpoložljivost sadja

Zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitve

Cepljenje otrok, št. bolnišničnih postelj, izdatki za zdravstveno varstvo

Zdravstveni ukrepi: spodbujanje zdravja

Politika zdrave prehrane

Kazalniki povezujejo politična vprašanja z naborom podatkov ter odražajo interes politike in možnosti za izbor različnih izračunov. Evropska komisija zato predstavlja tudi druge evropske kazalnike zdravja, ki niso del sistema ECHI, vendar so še vedno koristni za deležnike na področju zdravja.

Podatkovno orodje ECHI

Podatkovno orodje ECHI zagotavlja podatke o kazalnikih ECHI in drugih evropskih kazalnikih zdravja, ki so na voljo v različnih oblikah, od črtnih in stolpčnih grafikonov do zemljevidov in tabel. Mogoče jih je pretvoriti v sliko in prenesti kot podatkovno datoteko. Orodje omogoča tudi izbor več kazalnikov hkrati.

Referenčni viri

Ocena držav članic glede rabe in uporabnosti kazalnikov zdravja Evropske skupnosti (avgust 2013):