Skip to main content
Public Health

EU-gezondheidsindicatoren (ECHI)

De EU-gezondheidsindicatoren (ECHI), voorheen bekend als gezondheidsindicatoren van de Europese Gemeenschap, zijn het resultaat van langdurige samenwerking tussen de EU-lidstaten en de Europese Commissie. Drie ECHI-projecten (1998-2001, 2001-2004, 2005-2008), gefinancierd via de EU-gezondheidsprogramma’s, hebben geleid tot de opstelling van de eerste lijsten van ECHI-indicatoren, met het oog op vergelijkbare informatie en kennis om gezondheid op EU-niveau te kunnen monitoren.

Het Gemeenschappelijk Optreden betreffende de monitoring van EU-gezondheidsindicatoren (ECHI) heeft geleid tot een shortlist van 88 gezondheidsindicatoren, ingedeeld per beleidsterrein, die in 2017 werden herzien in het kader van het project BRIDGE-Health (overbruggen van informatie- en dataproductie voor een empirisch onderbouwd gezondheidsbeleid en -onderzoek). Voor meer dan 60 van deze indicatoren zijn er definities en mechanismen voor het verzamelen van gegevens. Indien van toepassing, worden de gegevens uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status en regio. De indicatoren worden in de volgende categorieën onderverdeeld.

Categorie

Voorbeelden

Demografische en sociaaleconomische omstandigheden

Bevolking, geboortecijfer, totale werkloosheid

Gezondheidstoestand

Kindersterfte, hiv/aids, verkeersslachtoffers

Gezondheidsdeterminanten

Regelmatige rokers, consumptie/beschikbaarheid van fruit

Gezondheidszorg: gezondheidsdiensten

Inenting van kinderen, ziekenhuisbedden, uitgaven voor gezondheidszorg

Gezondheidszorg: bevordering van de gezondheid

Beleid op het gebied van gezonde voeding

Gezondheidsindicatoren zijn een weerspiegeling van beleidskeuzes en bepalen wat wel of niet kan worden berekend. Om deze redenen vermeldt de Europese Commissie ook andere Europese gezondheidsindicatoren die niet op de lijst staan, maar nuttig zijn voor belanghebbenden.

ECHI (databank)

De ECHI-databank bevat gegevens over ECHI en andere Europese gezondheidsindicatoren, en stelt deze beschikbaar in verschillende vormen, gaande van lijn- en staafdiagrammen tot kaarten en tabellen. De gegevens kunnen grafisch worden weergegeven of als databestand worden gedownload. Indicatoren kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.

Referenties

Evaluatie van het gebruik en het effect van EU-gezondheidsindicatoren door de lidstaten (augustus 2013):