Glavni sadržaj
Public Health

Natječaji, pozivi i javna nabava

Kad želi sklopiti određene ugovore, Europska komisija organizira pozive na podnošenje službenih prijedloga (ponuda). Ugovori o javnoj nabavi koriste se za nabavu radova, robe i/ili usluga. Pozivi na podnošenje ponuda i ugovori o javnoj nabavi obvezni su za javna tijela na nacionalnoj razini ili na razini Europske unije.

Za javnu nabavu trenutačno postoje tri različite vrste poziva:

e-Tendering

Ti su pozivi objavljeni u Službenom listu. U bazi podataka eTendering možete potražiti sve pozive (otvorene i zatvorene) koje je pokrenula Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane.

Profil naručitelja

Ovdje je riječ o pozivima vrlo male vrijednosti, male vrijednosti i srednje vrijednosti koji su dogovoreni u pregovorima. Javni naručitelj izravno poziva potencijalno zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude.

Predstojeći otvoreni pozivi:

Pozivi na iskaz interesa

Tim se pozivima gospodarski subjekti pozivaju da se prijave za uvrštavanje na popis predodabranih kandidata.