Skip to main content
Public Health

Offerti, sejħiet u akkwist

Il-Kummissjoni Ewropea torganizza sejħiet għal proposti uffiċjali (offerti) meta tkun trid issolvi kuntratti speċifiċi. Il-kuntratti ta’ akkwist jintużaw għax-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi. Is-sejħiet għall-offerti u l-kuntratti tal-akkwist huma meħtieġa minn korpi pubbliċi fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea.

Fir-rigward tal-akkwist, bħalissa hemm 3 tipi differenti ta’ sejħiet:

Sejħiet għall-offerti elettroniċi

Dawn huma s-sejħiet ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali. Jekk jogħġbok irreferi għall-bażi tad-data tas-sejħiet għall-offerti elettroniċi għas-sejħiet kollha (miftuħin u magħluqin) ikkuntrattati mid-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari.

Profil tax-xerrej

Dan jirreferi għal sejħiet innegozjati ta’ valur baxx ħafna, ta’ valur baxx u ta’ valur medju. L-awtorità kontraenti tistieden direttament lill-operaturi ekonomiċi potenzjalment interessati biex jissottomettu l-offerti tagħhom.

Sejħiet miftuħin li ġejjin:

Sejħiet għal espressjoni ta' interess

Dawn is-sejħiet iservu biex jistiednu lill-operaturi ekonomiċi biex jippreżentaw ruħhom biex jiġu inklużi f’lista ta’ kandidati preselezzjonati.