Gå direkt till innehållet
Public Health

Anbudsinfordringar och upphandling

EU-kommissionen anordnar offentliga anbudsinfordringar för att ingå specifika avtal. Upphandlingskontrakten används för inköp av entreprenader, varor och tjänster. Anbudsinfordringar och upphandlingskontrakt krävs av offentliga organ på nationell nivå och EU-nivå.

För upphandlingen finns det för närvarande 3 olika typer av anbudsinfordringar:

e-upphandling

Dessa anbudsinfordringar publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. I databasen eTendering finns alla anbudsinfordringar (öppna och avslutade) som GD Hälsa och livsmedelssäkerhet svarar för.

Upphandlarprofil

Detta avser förhandlade anbud med mycket lågt värde, lågt värde och medelvärde. Den upphandlande myndigheten inbjuder direkt potentiellt intresserade ekonomiska aktörer att lämna anbud.

Kommande öppna anbudsinfordringar:

Intresseinfordringar

Ekonomiska aktörer inbjuds att anmäla intresse för att sättas upp på en förteckning över utvalda kandidater.