Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Konkursi, uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus un publiskais iepirkums

Kad Eiropas Komisija vēlas slēgt specifiskus līgumus, tā izsludina uzaicinājumus iesniegt oficiālus piedāvājumus (konkursus). Publiskā iepirkuma līgumus izmanto būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu iegādei. Uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus un iepirkuma līgumus pieprasa valsts iestādes vai nu valsts, vai Eiropas Savienības līmenī.

Attiecībā uz iepirkumu pastāv šādi trīs uzaicinājumu veidi:

e-konkurss

Tie ir Oficiālajā Vēstnesī publicētie uzaicinājumi. Visus (atvērtos un slēgtos) uzaicinājumus, kurus pasūtījis Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts, skatiet e-konkursa datubāzē.

Pircēja profils

Uzaicinājumi ar ļoti zemu vērtību, zemu vērtību un vidēju vērtību, par kuriem panākta vienošanās. Līgumslēdzēja iestāde tieši aicina potenciāli ieinteresētos ekonomikas dalībniekus iesniegt piedāvājumus.

Drīzumā gaidāmie atklātie uzaicinājumi:

Uzaicinājumi paust ieinteresētību

Šo uzaicinājumu mērķis ir aicināt uzņēmējus piedāvāt savu kandidatūru iekļaušanai priekšatlasē izraudzīto kandidātu sarakstā.