Skip to main content
Public Health

Proceduri de ofertare, cereri de exprimare a interesului și achiziții publice

Comisia Europeană organizează cereri de propuneri oficiale (oferte) atunci când dorește să încheie contracte specifice. Contractele de achiziții publice sunt utilizate pentru a cumpăra lucrări, bunuri și/sau servicii. Procedurile de ofertare și contractele de achiziții publice sunt lansate de organismele publice fie la nivel național, fie la nivelul Uniunii Europene.

Folosim 3 tipuri de proceduri de achiziții publice:

Licitațiile electronice

Proceduri de ofertare publicate în Jurnalul Oficial. Consultați baza de date eTendering pentru a vedea toate procedurile (deschise și închise) lansate de DG Sănătate și Siguranță Alimentară.

Profilul cumpărătorului

Proceduri negociate de ofertare pentru contracte cu valoare foarte mică, valoare mică și valoare medie. Autoritatea contractantă invită în mod direct operatorii economici potențial interesați să își prezinte ofertele.

Cereri de propuneri deschise viitoare:

Cereri de exprimare a interesului

Proceduri prin care operatorii economici sunt invitați să-și exprime interesul pentru includerea lor pe o listă de candidați preselectați.