Skip to main content
Public Health

Konkursai, kvietimai pateikti pasiūlymus ir viešieji pirkimai

Kai nori sudaryti konkrečias sutartis, Europos Komisija skelbia kvietimus pateikti oficialius pasiūlymus (konkursus). Viešojo pirkimo sutartys sudaromos darbams, prekėms ir (arba) paslaugoms pirkti. Skelbti kvietimus pateikti pasiūlymus ir sudaryti viešojo pirkimo sutartis nacionalinio arba Europos Sąjungos lygmens viešosioms įstaigoms būtina.

Kalbant apie viešuosius pirkimus, šiuo metu skelbiami trijų skirtingų rūšių kvietimai:

„e-Tendering“

Tai Oficialiajame leidinyje skelbiami kvietimai. Visų Sveikatos ir maisto saugos GD kvietimų (ir tų, pagal kuriuos dar galima teikti pasiūlymus, ir tų, pagal kuriuos nebegalima) ieškokite duomenų bazėje „eTendering“.

Pirkėjo profilis

Tai mažos, labai mažos ir vidutinės vertės derybų procedūros. Perkančioji organizacija tiesiogiai kviečia ekonominės veiklos vykdytojus, kuriuos galėtų dominti konkursas, pateikti pasiūlymus.

Būsimi atviri kvietimai:

Kvietimai pareikšti susidomėjimą

Šiais kvietimais ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami siūlytis, kad būtų įtraukti į iš anksto atrinktų kandidatų sąrašą.