Przejdź do treści głównej
Public Health

Przetargi, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i zamówienia

Komisja Europejska organizuje zaproszenia do składania oficjalnych wniosków (przetargi), gdy chce zawrzeć umowę o udzielenie konkretnego zamówienia. Zamówienia publiczne są stosowane w celu nabycia robót budowlanych, dostaw lub usług. Przetargi i zamówienia publiczne są obowiązkowe dla organów publicznych na szczeblu krajowym lub unijnym.

W dziedzinie zamówień publicznych istnieją obecnie trzy rodzaje ogłoszeń o przetargach:

e-Tendering

Są to ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Informacje na temat wszystkich ogłoszeń (otwartych i zamkniętych) DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności można znaleźć w bazie danych eTendering.

Profil nabywcy

Dotyczy to procedury negocjacyjnej dla zamówień o bardzo niskiej, niskiej i średniej wartości. Instytucja zamawiająca bezpośrednio zaprasza potencjalnie zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert.

Przyszłe zaproszenia:

Zaproszenia do wyrażenia zainteresowania

Zaproszenia te mają na celu zachęcenie podmiotów gospodarczych do tego, by zgłosiły się do wpisania na listę wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów.