Gå til hovedindholdet
Public Health

Forbud mod grænseoverskridende tobaksreklamer- og -sponsorering

Tobaksreklamer øger tobaksforbruget på flere måder, først og fremmest ved at tilskynde børn og unge til at begynde at ryge. De stimulerer også rygerne til at øge forbruget, mindsker deres motivation til at holde op, tilskynder tidligere rygere til at genoptage rygningen og skaber et miljø, hvor tobaksrygning anses for acceptabel. Samtidig undergraver de advarslerne om sundhedsfaren ved rygning.

Tobaksreklamer og -sponsorering er reguleret i EU af:

Direktivet om tobaksreklamer (2003/33/EF) indførte et forbud i hele EU mod tobaksreklamer og sponsorering i andre medier end TV. Forbuddet omfatter trykte medier, radio og internet samt sponsorering af arrangementer, som involverer flere EU-lande, f.eks. OL og Formel 1-løb. Ved sådanne arrangementer er det forbudt at uddele gratis tobak. Forbuddet gælder reklamer og sponsorering med det formål direkte eller indirekte at reklamere for et tobaksprodukt.

Tobaksreklamer og -sponsorering på TV blev allerede forbudt i 1989 med direktivet om fjernsyn uden grænser (89/552/EØF). Dette direktiv er nu blevet erstattet af direktivet om audiovisuelle medietjenester (2010/13/EF), som udvider forbuddet til at omfatte alle slags audiovisuel kommerciel kommunikation, herunder produktplacering.

Læs mere om direktivet her.

I maj 2008 offentliggjorde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet om tobaksreklamer.

Rådets henstilling (2003/54/EF) om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning dækker andre former for fremme af tobaksrygning. Her anbefales det EU-landene at forbyde anvendelse af tobaksvaremærker i forbindelse med ikke-tobaksrelaterede varer eller tjenesteydelser, navnlig:

  • brug af reklameartikler og tobaksprøver
  • brug og formidling af salgsfremmende foranstaltninger (f.eks. rabatter, gaver, præmier og mulighed for at deltage i en reklamekonkurrence eller et reklamespil)
  • brug af reklametavler, plakater og andre inden- eller udendørs reklamer (f.eks. reklamer på salgsautomater for tobaksvarer)
  • brug af reklamespots for tobaksvarer i biografer samt alle andre former for reklame, sponsorering og foranstaltninger, som enten direkte eller indirekte fremmer brugen af tobaksprodukter.

På internationalt plan forpligter artikel 13 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning parterne til at forbyde eller begrænse reklamer for eller fremme af tobaksrygning og sponsorering. I juli 2007 besluttede partskonferencen under denne konvention at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et omfattende udkast til retningslinjer for gennemførelsen af konventionens artikel 13. Derudover skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger om centrale elementer i en protokol om grænseoverskridende reklame, salgsfremme og sponsorering som supplement til disse retningslinjer.

Mere information