Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Prepoved čezmejnega oglaševanja in sponzoriranja tobačnih izdelkov

Oglaševanje tobačnih izdelkov na več načinov povečuje porabo, zlasti s spodbujanjem kajenja pri otrocih in mladih. Kadilce tudi spodbuja k pogostejšemu kajenju, zmanjšuje motivacijo kadilcev za opuščanje kajenja, spodbuja nekdanje kadilce k ponovnemu kajenju in ustvarja okolje, v katerem se zdi uživanje tobačnih izdelkov sprejemljivo, opozorila o škodljivosti za zdravje pa izgubijo svoj pomen.

Oglaševanje in sponzoriranje tobaka v EU omejujejo:

Direktiva o oglaševanju tobačnih izdelkov (2003/33/ES) v celotni EU prepoveduje čezmejno oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov v medijih z izjemo televizije. Prepoved zadeva tiskane medije, radio, internet in sponzorstvo dogodkov, ki zajemajo več držav EU, denimo olimpijskih iger in tekem formule ena. Na takšnih dogodkih je prepovedano brezplačno razdeljevanje tobačnih izdelkov. Prepoved zajema oglaševanje in sponzoriranje s ciljem oz. neposrednim ali posrednim učinkom promocije tobačnega izdelka.

Oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov na televiziji je bilo prepovedano že leta 1989 z direktivo o televiziji brez meja (89/552/EGS). To direktivo je nadomestila direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (2010/13/EU), ki prepoved razširja na vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil, vključno s promocijskim umeščanjem izdelkov.

Več informacij o tej direktivi najdete tukaj.

Evropska komisija je maja 2008 objavila poročilo o izvajanju direktive o oglaševanju tobačnih izdelkov.

Priporočilo Sveta 2003/54/ES o preprečevanju kajenja in o pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom ureja druge oblike promocije tobačnih izdelkov. Državam EU priporoča, da prepovejo uporabo imena znamk tobačnih izdelkov za netobačne izdelke in storitve, in zlasti:

  • uporabo promocijskih izdelkov in brezplačnih vzorcev tobačnih izdelkov,
  • uporabo in oglaševanje načinov pospeševanja prodaje, denimo popustov, brezplačnih daril, bonusov ali možnosti sodelovanja v promocijskem natečaju ali igri,
  • uporabo oglaševalskih panojev, plakatov in drugih notranjih ali zunanjih tehnik oglaševanja (tj. oglasov na avtomatih za prodajo tobačnih izdelkov),
  • oglaševanje v kinematografih in vse druge oblike oglaševanja, sponzorstva ali praks, ki neposredno ali posredno spodbujajo uporabo tobačnih izdelkov.

Na mednarodni ravni 13. člen Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobačnimi izdelki ureja obveznosti podpisnic glede prepovedi ali omejevanja oglaševanja, promocije in sponzorstva tobačnih izdelkov. Na konferenci podpisnic te konvencije so se julija 2007 odločili ustanoviti delovno skupino, ki razvija celosten okvir smernic o izvajanju 13. člena konvencije. Za dopolnitev smernic delovna skupina tudi pripravlja priporočila glede osnovnih elementov protokola o čezmejnem oglaševanju, promociji in sponzoriranju.

Več informacij