Skip to main content
Public Health

A határokon átnyúló dohányipari reklám- és szponzorálási tevékenységek tilalma

A dohánytermékek reklámozása többféleképpen növeli e termékek fogyasztását: elsősorban arra buzdítja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket, hogy próbálják ki a dohányzást. Aki már rászokott, az a reklám hatására még többet fog dohányozni és még kisebb késztetést érez a leszokásra, az egykori dohányosok pedig könnyen visszaszoknak, hiszen a reklámok olyan környezetet teremtenek, amelyben a dohányzás bevett és elfogadható szokás, és amelyben elsikkadnak az egészségügyi kockázatokra utaló figyelmeztetések.

Az EU az alábbi jogi aktusokkal korlátozza a dohánytermékek reklámját és a dohányipari cégek szponzori tevékenységét:

A dohánytermékek reklámozásáról szóló (2003/33/EK) irányelv az egész EU-ban megtiltotta a dohánytermékek reklámozását és a dohányipari cégek szponzori tevékenységét határokon átívelően. Az irányelv hatálya a televízióra nem, de minden más médiára kiterjed, így a nyomtatott sajtóra, a rádióra, az internetre, és a több tagállamot érintő események – például olimpiai játékok, Forma–1-es versenyek – szponzorálására is. Az ilyen rendezvényeken tilos a dohánytermékek ingyenes terjesztése is. A tilalom minden olyan reklámozási és szponzorálási tevékenységet érint, amely a dohánytermékek közvetlen vagy közvetett promócióját szolgálja.

A határok nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK irányelv már 1989-ben betiltotta, hogy a gyártók televízióban dohánytermékeket reklámozzanak vagy szponzorálási tevékenységet végezzenek. Ezt az irányelvet felváltotta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv, amely a fenti tilalom hatályát az audiovizuális kereskedelmi kommunikáció minden formájára, így a termékmegjelenítésre is kiterjesztette.

Bővebb információk az irányelvről itt olvashatók.

A Bizottság 2008 májusában jelentést tett közzé a dohányreklámozási irányelv végrehajtásáról.

A dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről szóló 2003/54/EK tanácsi ajánlás a dohánytermékek promóciójának egyéb formáit is megtiltja. Azt ajánlja a tagállamoknak, hogy tiltsák meg a dohánymárkanevek használatát a nem dohány jellegű termékek és szolgáltatások vonatkozásában, ideértve:

  • a promóciós tárgyak és dohánytermékminták használatát,
  • az eladásösztönző eszközök (pl. árkedvezmények, reklámajándékok, vetélkedőkön vagy játékban való részvételi lehetőségek) használatát és kommunikációját,
  • a hirdetőtáblák, plakátok és egyéb beltéri vagy kültéri hirdetési technikák alkalmazását (például a dohányárusító automatákon elhelyezett hirdetéseket),
  • a mozikban folytatott hirdetési tevékenységeknek és a reklám, a szponzorálás, illetve a dohánytermékek közvetlen vagy közvetett promóciójának minden egyéb formájának a használatát.

Nemzetközi szinten a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezmény 13. cikke értelmében a részes feleknek be kell tiltaniuk vagy korlátozniuk kell a dohánytermékek reklámozását, promócióját és a dohánygyárak általi szponzorálást. Az egyezmény részes felei 2007. júliusi konferenciájukon munkacsoport felállításáról határoztak, amelynek feladatául az egyezmény 13. cikkének végrehajtására irányuló átfogó iránymutatás-tervezet létrehozását tűzték ki. A munkacsoportnak ezen túlmenően lényegi ajánlásokat is kell tennie egy olyan jegyzőkönyvre, amely a határokon átnyúló reklám-, promóciós és szponzorálási tevékenységekről szól majd és a fenti iránymutatást egészíti ki.

További információk