Skip to main content
Public Health

Tarpvalstybinės tabako reklamos ir rėmimo draudimas

Dėl tabako reklamos jo vartojama daugiau, visų pirma pradėti rūkyti skatinami vaikai ir jaunuoliai. Be to, rūkantieji skatinami rūkyti daugiau, mažėja jų motyvacija mesti rūkyti, anksčiau rūkę asmenys skatinami vėl pradėti rūkyti ir sukuriama aplinka, kurioje tabako vartojimas vertinamas kaip priimtinas dalykas. Tuo pat metu įspėjimai apie tabako grėsmę sveikatai sumenkinami.

Tabako reklamą ir rėmimą ES riboja:

Tabako reklamos direktyva (2003/33/EB) visoje ES uždrausta tarpvalstybinė tabako reklama ir rėmimas kitose negu televizija žiniasklaidos priemonėse. Šis draudimas taikomas spaudai, radijui, internetui ir rėmimui renginių, kuriuose dalyvauja kelios ES šalys, pavyzdžiui, olimpinių žaidynių ir „Formulės 1“ lenktynių. Tokiuose renginiuose draudžiama nemokamai dalyti tabako gaminius. Draudimas taikomas reklamai ir rėmimui, kai siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti įsigyti tabako gaminį.

Tabako reklama ir rėmimas televizijoje buvo uždrausti dar 1989 m. „Televizijos be sienų“ direktyva (89/552/EEB). Ši direktyva buvo pakeista Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (2010/13/ES). Pagal ją šis draudimas imtas taikyti plačiau – visų rūšių komerciniams audiovizualiniams pranešimams, įskaitant gaminių rodymą.

Daugiau informacijos apie direktyvą pateikiama čia.

2008 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Tabako reklamos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

Tarybos rekomendacija (2003/54/EB) dėl rūkymo prevencijos ir geresnės tabako kontrolės iniciatyvų taikoma kitų rūšių tabako reklamai. Ja ES šalims rekomenduojama uždrausti naudoti tabako gaminių prekės ženklus ne tabako gaminiams arba paslaugoms;

  • naudoti reklamines priemones ir tabako mėginius;
  • naudoti pardavimo skatinimo būdus, tokius kaip nuolaidos, dovanos, premijos arba galimybė dalyvauti reklaminiame konkurse arba žaidime, ir skleisti apie tai informaciją;
  • naudoti reklaminius stendus, plakatus ir kitus vidaus arba lauko reklamos metodus (pvz., reklamą ant tabako gaminių prekybos automatų);
  • naudoti reklamą kino teatruose ir bet kurios kitos rūšies reklamą, rėmimą arba praktiką, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama skatinti tabako gaminių pardavimą.

Tarptautiniu lygmeniu PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) 13 straipsnyje nustatomi jos šalių įsipareigojimai uždrausti arba apriboti tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą. 2007 m. liepos mėn. per šios Konvencijos šalių konferenciją nuspręsta įsteigti darbo grupę, kurios užduotis – parengti išsamių Konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairių projektą. Be to, darbo grupė turi pateikti šias gaires papildančias rekomendacijas dėl pagrindinių protokolo dėl tarpvalstybinės reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo aspektų.

Daugiau informacijos