Glavni sadržaj
Public Health

Istraživanja, projekti i studije

Europska unija trenutačno financira velik broj istraživačkih projekata za borbu protiv zaraznih bolesti, od kojih je većina relevantna za problem antimikrobne otpornosti (AMR) jer on ozbiljno ugrožava našu sposobnost liječenja zaraznih bolesti. U okviru programa Obzor 2020. u istraživanje zaraznih bolesti i AMR-a uloženo je više od 2,3 milijarde eura. Dodatna sredstva ulažu se i u okviru zdravstvenog programa EU-a. Ti projekti koje financira EU mogu se pogledati na popisu globalnog centra za istraživanje i razvoj u području antimikrobne otpornosti, u čijem je osnivanju sudjelovala i Komisija.

Financijskom potporom u okviru programa Obzor 2020. istraživačima se omogućuje bavljenje brojnim aspektima globalnog problema antimikrobne otpornosti. To uključuje, na primjer, razvoj novih pristupa kliničkom upravljanju i sprečavanju otpornih bakterijskih infekcija u okruženjima visoke prevalencije te uspostavu održive mreže za usklađena opsežna klinička istraživanja zaraznih bolesti u cijeloj Europi.

Komisija istraživanja AMR-a financira i suradnjom s s industrijom ili državama članicama. Primjeri su program Akcelerator u području AMR-a Inicijative za inovativne lijekove (IMI), koji ima proračun od 480 milijuna eura, te Zajednička programska inicijativa za borbu protiv antimikrobne otpornosti (JPIAMR), koja uz pomoć sredstava iz EU-a koordinira financiranje istraživanja na nacionalnoj razini te podupire zajedničko djelovanje s ciljem rasvjetljavanja nepoznanica o AMR-u iz perspektive pristupa „Jedno zdravlje”. Zajednička programska inicijativa za borbu protiv antimikrobne otpornosti uključuje i Virtualni istraživački institut (JPIAMR-VRI), platformu kojoj je cilj povećati koordinaciju istraživanja AMR-a, poboljšati vidljivost istraživačkih mreža, instituta/centara i infrastruktura u području AMR-a te olakšati razmjenu znanja i razvoj kapaciteta u cijelom svijetu.

Istraživanje AMR-a dobilo je 2021. novi poticaj.

Prvo, pokretanjem novog okvirnog programa za istraživanje Obzor Europa, kojim će se pružiti nove mogućnosti financiranja i partnerstava. Komisija i države članice udružit će se radi financiranja istraživanja antimikrobne otpornosti u okviru pristupa „Jedno zdravlje” te istraživanja u području zdravlja i dobrobiti životinja.

Drugo, uspostavom programa „EU za zdravlje”, kojim će se ulagati u mjere s dodanom vrijednošću EU-a s ciljem poboljšanja zdravlja, uklanjanja prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanja lijekova i jačanja zdravstvenih sustava.

Treće, pokretanjem prijelazne faze za novo Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA), koje će postati potpuno operativno do početka 2022. Zahvaljujući tom tijelu Europa će biti spremnija za sprečavanje, otkrivanje i brz odgovor na prekogranične zdravstvene krize te promicanje istraživanja i inovacije za razvoj djelotvornih, sigurnih i cjenovno pristupačnih medicinskih protumjera. Jedna od prijetnji zdravlju kojom će se HERA baviti je i AMR.

Infografike i informativni članci

EU

PARTNERI

Videozapisi i multimedijski sadržaji

EU

PARTNERI