Skip to main content
Public Health

Behandlede artikler

Forordningen indeholder bestemmelser, der både gælder for biocider og for artikler og blandinger (som falder ind under definitionen af en "behandlet artikel"), der er blevet behandlet med eller indeholder et biocid.

Særligt gælder det, at blandinger og artikler kun må behandles med aktive stoffer, der er godkendt i EU til dette formål. Det er en markant ændring i forhold til den foregående ordning, hvor blandinger og artikler, der var importeret fra ikke-EU-lande godt måtte behandles med aktive stoffer, som ikke var tilladte i EU.

Mærkning af og information på biocidbehandlede artikler

Forordningen forpligter producenter og importører af behandlede artikler at mærke disse, hvis

  • det hævdes, at den behandlede artikel har biocide egenskaber, eller
  • det aktive stof, der er anvendt til at behandle artiklen, er godkendt med forbehold for særlige mærkningsbestemmelser for at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Det kræves desuden, at behandlede artikler mærkes, hvis det er nødvendigt for at beskytte mennesker, dyr og miljø mod de risici, der er forbundet med biocidbehandling.

Forordningen gør det muligt for forbrugerne at bede leverandøren om information om den biocidbehandling, artiklen har gennemgået. Denne information skal gives vederlagsfrit inden for 45 dage.

Overgangsforanstaltninger

Forordningen indeholder en række overgangsbestemmelser for at fremme overgangen fra det system, som tager udgangspunkt i direktivet, til det, der tager udgangspunkt i forordningen, for at bringe Det Europæiske Kemikalieagentur ind i lovgivningen om biocider og for at beskytte rettigheder, der måtte være opnået på grundlag af direktivet.