Siirry pääsisältöön
Public Health

Käsitellyt esineet

Asetuksessa on säännöksiä, jotka koskevat paitsi biosidivalmisteita myös esineitä, jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai jotka sisältävät biosidivalmistetta.

Seoksia ja esineitä voidaan käsitellä ainoastaan sellaisilla tehoaineilla, jotka on EU:ssa hyväksytty siihen käyttötarkoitukseen. Tämä on huomattava muutos aikaisempaan järjestelmään, jossa EU:n ulkopuolisista maista tuotujen seosten ja esineiden käsittely EU:ssa kielletyillä tehoaineilla oli sallittua.

Käsiteltyjä esineitä koskevat merkinnät ja tiedot

Biosidiasetuksessa säädetään, että käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on varustettava ne merkinnöillä, jos

  • on esitetty väittämä, että käsitellyllä esineellä on biosidiominaisuuksia tai
  • tehoaine, jolla esine on käsitelty, on hyväksytty sillä ehdolla, että sen yhteydessä käytetään merkintöjä, joiden tarkoituksena on suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä ympäristöä.

Merkintöjä edellytetään myös silloin, kun on tarpeen suojella ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä biosidikäsittelyyn liittyviltä riskeiltä.

Asetuksessa annetaan kuluttajille mahdollisuus pyytää lisätietoa esineen biosidikäsittelystä sen toimittajalta. Tiedot on toimitettava 45 päivän kuluessa ja maksutta.

Siirtymätoimenpiteet

Asetuksessa säädetään useista siirtymätoimenpiteistä, joilla helpotetaan siirtymistä entisestä direktiivin 98/8/EY mukaisesta järjestelmästä uuteen järjestelmään, selvennetään kemikaaliviraston roolia biosidisääntelyjärjestelmässä ja varmistetaan direktiivin 98/8/EY perusteella saatujen lupien voimassaolo.