Skip to main content
Public Health

Kezelt árucikkek

A rendelet egyes rendelkezései nem csupán biocid termékekre vonatkoznak, hanem olyan árucikkekre és keverékekre is, amelyeket biocid termékkel kezeltek, vagy amelyek biocid terméket tartalmaznak (ezek az ún. kezelt árucikkek).

A keverékek és az árucikkek csak olyan hatóanyagokkal kezelhetők, amelyeket az Unióban arra a célra jóváhagytak. Ez fontos változás a korábbi helyezett jogszabályhoz képest: az ugyanis lehetővé tette, hogy a nem uniós országokból importált keverékeket és árucikkeket olyan hatóanyagokkal kezeljék, amelyeket az Unióban nem hagytak jóvá.

A kezelt árucikkek címkézése és a kapcsolódó tájékoztatás

A rendelet értelmében a gyártóknak és az importőröknek címkével kell ellátniuk a kezelt árukat, ha:

  • a kezelt árucikk biocid tulajdonságokkal bír, vagy ha
  • az árucikk kezelésére szolgáló hatóanyag jóváhagyásának feltétele az, hogy az emberi és az állati egészség, valamint a környezet védelme érdekében a hatóanyagot címkével kell ellátni.

Címkére akkor is szükség van, ha a biocid kezeléshez kapcsolódó kockázatoktól kell védeni az embereket, az állatokat és a környezetet.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a fogyasztók tájékoztatást kérjenek (és az információkat 45 napon belül, ingyenesen megkapják) a beszállítótól arról, hogy az árucikket milyen biocid kezelésnek vetették alá.

Átmeneti intézkedések

A jogszabály számos átmeneti intézkedést határoz meg. Ezek célja, hogy megkönnyítsék az átmenetet az irányelv szerinti rendszerből a rendeletben rögzített rendszerre, meghatározzák az ECHA szerepét a biocid termékek szabályozási keretében és megóvják az irányelv hatálya alatt szerzett jogokat.