Glavni sadržaj
Public Health

Tretirani proizvodi

Uredba sadržava odredbe koje se primjenjuju na biocidne proizvode i na sve smjese ili proizvode (obuhvaćene definicijom „tretiranog proizvoda”) koji su tretirani biocidnim proizvodom ili sadržavaju biocidni proizvod.

Konkretno, smjese ili proizvodi mogu se tretirati samo aktivnim tvarima koje su u EU-u odobrene u tu svrhu. To je znatna promjena u odnosu na prethodni sustav u okviru kojeg su smjese ili proizvodi uvezeni iz zemalja izvan EU-a smjeli biti tretirani aktivnim tvarima koje nisu dopuštene u EU-u.

Označivanje tretiranih proizvoda i informacije o njima

Uredbom se od proizvođača i uvoznika zahtijeva označivanje tretiranih proizvoda u slučaju:

  • kada se tvrdi da tretirani proizvod ima biocidna svojstva ili
  • kada je aktivna tvar kojom je proizvod tretiran odobrena na temelju posebnih odredbi o označivanju za zaštitu zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Označivanje se prema potrebi zahtijeva i kako bi se ljude, životinje i okoliš zaštitilo od rizika povezanih s biocidnom obradom.

Uredbom se potrošačima omogućuje da od dobavljača zatraže informacije o biocidnoj obradi koja je primijenjena na proizvod. Te se informacije moraju besplatno dostaviti u roku od 45 dana.

Prijelazne mjere

Uredbom je predviđen niz prijelaznih mjera kako bi se olakšao prijelaz sa sustava Direktive na sustav Uredbe, ECHA uvela u regulatorni okvir za biocide i zaštitila sva prava stečena na temelju Direktive.