Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apdoroti gaminiai

Reglamente pateikiamos nuostatos, taikomos ir biocidiniams produktams, ir visiems mišiniams arba gaminiams (patenkantiems į apdoroto gaminio apibrėžties taikymo sritį), kurie buvo apdoroti biocidiniu produktu arba kurių sudėtyje jo yra.

Mišiniai arba gaminiai gali būti apdoroti tik tomis veikliosiomis medžiagomis, kurios Europos Sąjungoje buvo patvirtintos tuo tikslu. Tai didelis pokytis, palyginti su ankstesne sistema, pagal kurią iš ne ES šalių importuojamus mišinius arba gaminius buvo leidžiama apdoroti veikliosiomis medžiagomis, kurios nebuvo leidžiamos ES.

Apdorotų gaminių ženklinimas ir informacija apie juos

Reglamentu reikalaujama, kad apdorotų gaminių gamintojai ir importuotojai juos ženklintų, jei:

  • pateikiamas teiginys, kad apdorotas gaminys turi biocidinių savybių, arba
  • veiklioji medžiaga, naudota gaminiui apdoroti, buvo patvirtinta su sąlyga, kad bus laikomasi specialių ženklinimo nuostatų, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką.

Ženklinti taip pat reikalaujama, kai tai būtina siekiant apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką nuo su biocidiniu apdorojimu susijusios rizikos.

Reglamentu vartotojams leidžiama iš tiekėjo prašyti informacijos apie gaminio biocidinį apdorojimą. Ši informacija turi būti pateikta nemokamai per 45 dienas.

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Dokumente numatyta įvairių pereinamojo laikotarpio priemonių, kuriomis siekiama palengvinti perėjimą nuo direktyvos sistemos prie nustatytosios reglamentu, įtraukti ECHA į biocidų reguliavimo sistemą ir apsaugoti visas pagal direktyvą įgytas teises.