Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 243. szám – Fókuszban

A digitális megoldások megkönnyíthetik és méltányosabbá tehetik az egészségügyi ellátást

Andrzej Rys-t, az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának egészségügyi rendszerekért, gyógyászati termékekért és innovációért felelős igazgatóját arról kérdeztük, hogy milyen előnyei vannak a digitális átállásnak, milyen lehetőségek rejlenek benne, és milyen kihívásokat tartogat számunkra.

Miért fontos, hogy beruházzunk a digitális egészségügybe?

Miért? Mert a digitális megoldások alapjaiban változtathatják meg az egészségügyet és az ellátást, és emberek millióinak tehetik lehetővé, hogy egészségesebben éljenek. A digitalizáció segítségével a más tagállamba költöző emberek ellátása folyamatos marad. Ugyanilyen fontos, hogy a digitalizáció minden betegnek egyforma esélyt teremt arra, hogy minőségi ellátást kapjon – függetlenül attól, hogy hol él.

Ebben rejlik az európai referenciahálózatok nagyszerűsége, amelyek révén a ritka betegséggel élők anélkül kaphatnak szakmai segítséget valamelyik európai specialistától, hogy el kellene hagyniuk lakóhelyüket. Virtuális konzultáción vehetnek részt egy uniós platform segítségével: a tudás utazik, nem a beteg.

A digitalizáció elősegítheti, hogy a kórházközpontú egészségügyi rendszerek mindinkább közösségi alapú, integrált rendszerekké váljanak. A digitális gyógyászati eszközök csökkenthetik a személyes konzultáció szükségességét, lehetővé téve a betegeknek például, hogy otthon végezzék el a rutinvizsgálatokat. A digitális eszközök révén továbbá javul az egészségügyi adatok kutatási célú felhasználása, ami az innovációt és az új terápiák kifejlesztését ösztönzi.

Milyen lépéseket tesz a Bizottság a digitális egészség területén?

2018-ban háromrészes tervet fogadott el arról, hogy miképpen kellene digitalizálni az egészségügyet és az ellátást a digitális egységes piacon. A terv első pillére a lakosság egészségügyi adataihoz való jobb hozzáférést és az ezen adatok megosztását szorgalmazza. Öt (majd hét) tagállamban meg is kezdődött a betegadatok határokon átnyúló megosztása a gyógyszertárak (ePrescriptions), illetve sürgősségi esetekben a kórházak (Patient Summaries: betegadatlapok) között. 2021-re várhatóan 15 további tagállam is elérhetővé fogja tenni ezeket a szolgáltatásokat. A Bizottság ezen túlmenően tavaly ajánlást fogadott el az elektronikus egészségügyi dokumentáció európai csereformátumáról. A célja az volt, hogy a betegadatlapon a laboratóriumi adatok, az orvosi képalkotási leletek és a zárójelentések is szerepeljenek.

A terv második pillére a kutatási célú adatok cseréjét kívánja javítani. Jó példa erre az a nyilatkozat, amellyel 21 tagállam vállalta, hogy létrehoz egy legalább egymillió genomot tartalmazó, kutatási kohorszot.

A harmadik pillér célja, hogy minél több ember aknázza ki a digitális egészségügyi technológiákat; ehhez javítani kell digitális készségeiket és ismereteiket. A Bizottság ezzel a pillérrel továbbá létre kívánja hozni az egészségügyi technológiák validálásának és tanúsításának egységes alapelveit, valamint elő szeretné mozdítani a bevált gyakorlatok cseréjét.

Mi a digitális egészségügy jövője?

A Bizottság a tagállamokkal együtt egy közös európai egészségügyi adattér kialakításán munkálkodik, ahol az európai adatvédelmi rendelet és más, szigorú biztonsági szabályok betartásával áramolhatnak az adatok az egészségügyi ellátás és a kutatás érdekében. Az adatok biztonságos megosztása, lekérdezése és bányászata a tagállami hatóságok és különböző érdekeltek feladata lesz. A kutatás számára például óriási potenciál rejlik az egészségügyi adatokhoz való hozzáférésben, mivel jelenleg nincs meg a személyes adatok biztonságos megosztásához szükséges szabályozási keret, infrastrukturális interoperabilitás vagy közös magatartási kódex. A helyes irányítási modell, az infrastrukturális beruházások, a megfelelő etikai iránymutatások és adatvédelmi intézkedések kidolgozása nagy kihívást jelent.

Azt szeretnénk, hogy mindenki élvezze a digitális átállás előnyeit – de ne az adatvédelem megsértésének árán. Ezért ma már minden tagállamban be kell tartani az általános adatvédelmi rendeletet. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az egyes tagállamok miképpen szereznek érvényt a rendeletnek az egészségügy érzékeny területén.

Uniós szintű tevékenységek

E-egészségügy: digitális egészségügy és ellátás

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Az egészségügy és az ellátás átalakítása a digitális egységes piacon

Európai Bizottság – A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága

Hírek

Luxemburg, Horvátország és Csehország elsőként tudja megosztani egymással betegadatlapjait

A betegek allergiáit, jelenlegi gyógykezelésüket és a kórtörténetüket (pl. korábbi műtétek) tartalmazó digitális betegadatlapokat az EU-ban először tudja megosztani egymással több tagország: Luxemburg és Horvátország (az országba beutazó személyek esetében), illetve Csehország (az országból kiutazó, külföldön sürgősségi ellátást igénybe vevő személyek tekintetében).

Az európai referenciahálózatok pénzügyi támogatást kapnak kutatási célú betegnyilvántartások létrehozásához

Ezeknek a virtuális hálózatoknak a tagjai olyan egészségügyi szakemberek, akik az EU 25 országában ritka vagy komplex betegségben szenvedő személyeket kezelnek.

A Bizottság ajánlást fogad el az elektronikus egészségügyi dokumentáció európai csereformátumáról

A dokumentumban a Bizottság – az elektronikus egészségügyi nyilvántartások határokon átnyúló átjárhatóságának elősegítésén túl – azt javasolja, hogy a betegadatlapok ezentúl tartalmazzák a laboreredményeket, a zárójelentéseket és az orvosi képalkotás leleteit.

Már 21 tagállam aláírta az egymillió genom kutatási célú megosztásáról szóló nyilatkozatot

A nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy 2022-re létrehoznak egy legalább egymillió genomszekvenciát tartalmazó kutatási kohorszot (amely 2025-re 10 millió genomra bővül).

Mérföldkőhöz érkezett a Harmony projekt: már 45 ezer, vérképzőszervi daganatban szenvedő beteg adatait tartalmazza

A projekt az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés „Nagy adathalmazok a jobb eredményekért” programjának részét képezi. Célja, hogy a vérképzőszervi daganatos betegek valós adatainak tanulmányozásával rávilágítson a betegség kialakulására és lefolyására, valamint elősegítse a kezelések hatékonyabbá tételét.

35 millió euró áll rendelkezésre a rák megelőzése és kezelése területén kifejlesztendő, mesterséges intelligenciával támogatott eszközökre és elemző alkalmazásokra

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé, amellyel a rák megelőzését és kezelését célzó eszközök és elemző alkalmazások kifejlesztését hivatott támogatni, ideértve a rákos sejtekről készült felvételeket mesterséges intelligencia segítségével elemző eszközöket is.

A ROADMAP egy adatkocka segítségével, dinamikusan jeleníti meg az Alzheimer-kórral kapcsolatban Európában rendelkezésre álló kutatási információkat

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés által finanszírozott ROADMAP projekt egy köz- és magánszféra közötti partnerség. Célja az volt, hogy az Alzheimer-kór eredményeivel kapcsolatos, különböző forrásokból és országokból származó valós adatokat egy háromdimenziós adatkockába integrálja. Az így létrejött alakzat a jelenleg rendelkezésre álló összes adatot megjeleníti.

A blokklánc-technológia kiaknázása Európában

A blokklánc olyan könyvelési technológia, amely az adatok tranzakcióit egy decentralizált helyszínen, véglegesen és megbízhatóan rögzíti, lehetővé téve ezáltal az adatok (pl. bizalmas egészségügyi adatok) nyomon követhető és biztonságos cseréjét.

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

Együttes fellépés az e-egészségügyi hálózat támogatásáért

Az együttes fellépés támogatja az e-egészségügyi hálózatot, amely a 2018–2021 közötti időszakra szóló többéves munkaprogramjában célértékeket tűzött ki az e-egészségügy vonatkozásában. A cél az, hogy az elektronikus egészségügy megkönnyítse a krónikus betegségek és a multimorbiditás kezelését.

További érdekes oldalak

Egészségügyi Világszervezet – E-egészségügy