Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE 246 – Editorial

Împreună, pentru un viitor durabil (inițiativa INHERIT)

Caroline Costongs, directoarea EuroHealthNet (Parteneriatul european pentru echitate și bunăstare în domeniul sănătății), susține o abordare tripartită printr-o mai bună corelare între o stare mai bună de sănătate și reducerea inegalităților, pe de o parte și inițiativele din domeniul climei, pe de altă parte. Ea se bazează pe rezultatele inițiativei INHERIT, finanțată de UE, a cărei conferință de încheiere a avut loc la 10 decembrie 2019.

De ce este necesar să se pună mediul și echitatea în corelație cu sănătatea?

Schimbările climatice și crizele ecologice reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea publică. Soluționarea acestor probleme reprezintă o urgență și este necesar ca întreprinderile, guvernele, comunitățile și cetățenii să facă o schimbare. Sectorul sănătății joacă, de asemenea, un rol esențial, nu numai prin ecologizarea sistemelor de sănătate, ci și prin valorificarea acestei posibilități de a colabora pentru a facilita și promova un comportament durabil și sănătos.

Trebuie, de asemenea, să recunoaștem că persoanele care se confruntă cu dezavantaje socioeconomice vor fi cel mai puternic afectate de schimbările climatice și vor beneficia cel mai puțin de măsurile luate pentru a le remedia. Timp de patru ani, inițiativa INHERIT a analizat legăturile dintre sănătate, mediu și echitate și acum militează în favoarea unei abordări pe trei paliere pentru a găsi soluții la provocările ecologice și sociale interconectate: reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea sănătății și sporirea echității în materie de sănătate.

Cum pot fi inițiate aceste schimbări?

Lucrurile se vor schimba doar atunci când toate părțile decid să se implice. Trebuie să încurajăm comunitățile să ia măsuri, de exemplu, oferindu-le finanțare de tip seed și sprijin politic.

Un exemplu este The Food Garden din Rotterdam, o grădină comunitară care este o sursă de hrană ecologică pentru familiile cu venituri mai scăzute. Această inițiativă utilizează un model de afaceri hibrid (cu finanțare din surse private, colective și publice) și este rodul activității voluntarilor. Are un impact pozitiv din mai multe perspective: oferă formare profesională și îi ajută pe șomeri să reintre pe piața forței de muncă, produce alimente sănătoase și durabile și ecologizează o zonă urbană. Această abordare ascendentă este vitală pentru a produce o schimbare și ar trebui încurajată și sprijinită în mod urgent și pe scară largă, de la nivel local la nivel european.

The Food Garden este doar una din inițiativele INHERIT: au fost realizate analize aprofundate privind 15 studii de caz „tripartite” în 12 țări și au fost abordate problematici precum o viață sănătoasă și durabilă (spațiu verde, eficiență energetică), deplasarea (transportul activ) și consumul (producția și consumul de alimente). Concluziile pe care le-am tras îi pot ajuta pe decidenți să adopte o abordare integrată, să coreleze bugetele și să alinieze legislația pentru a provoca întreprinderea unor acțiuni.

Cetățenii vor putea să contribuie în vreun fel?

Desigur! Orice ajutor, oricât de mic, este binevenit. Opțiunile individuale pot contribui la tranziția către societăți mai sustenabile. Dar este esențial ca cetățenii să nu fie acuzați pentru comportamentul lor actual. Știm cu toții că este greu să ne schimbăm: trebuie să avem motivația, capacitatea și oportunitatea de a face acest lucru. Dar s-ar putea ca această decizie de schimbare să fie mai dificilă pentru persoanele mai puțin favorizate și mai vulnerabile, care sunt adesea „blocate” în situația lor de zi cu zi. Factorii de decizie pot contribui la crearea unui cadru social și fizic care să faciliteze adoptarea de schimbări pozitive de către cetățeni. De asemenea, trebuie să luăm măsuri pentru ca cetățenii să aibă acces la alimente sănătoase și durabile, la spații verzi și la mijloace de transport activ la prețuri accesibile și să fie motivați să adopte această schimbare.

Decidenții de la nivelul UE, național și local, cercetătorii și economiștii au abordat aceste subiecte în cadrul conferinței de încheiere INHERIT. Acum este timpul să trecem urgent la fapte și să creăm o lume durabilă, pe care să o putem lăsa moștenire generațiilor viitoare.

Activități la nivelul UE

Factorii sociali

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Știri

Experți de renume împărtășesc opinii cu privire la crearea unui viitor sănătos, echitabil și durabil (conferință INHERIT)

Au fost expuse idei cu privire la modul în care Comisia, Parlamentul și statele membre vor adopta măsuri integrate pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a susține cele trei cauze promovate de proiectul INHERIT. De asemenea, s-a discutat despre mijloacele prin care municipalitățile pun în aplicare soluții inovatoare și despre sustenabilitatea „creșterii”.

De la teorie la practică! Instrumentele de politică INHERIT

Cum puteți contribui la promovarea celor trei cauze și la crearea unui viitor mai sănătos, mai echitabil și mai durabil? Descoperiți câteva idei și împărtășiți-le!

Notele INHERIT oferă orientări cu privire la realizarea unor schimbări durabile

În aceste materiale, inițiativa INHERIT oferă orientări cu privire la trei domenii esențiale pentru implementarea unor schimbări durabile: guvernanță integrată, schimbări de comportament și echitate în materie de sănătate.

10 lecții de bune practici pe care inițiativele locale le pot adopta pentru a promova cele trei cauze

Aceste lecții se bazează pe 15 studii de caz INHERIT și urmăresc să sprijine actorii guvernamentali și neguvernamentali, practicienii și cercetătorii care lucrează în toate sectoarele pentru a obține avantaje reciproce în materie de sănătate și durabilitate a mediului și, în special, pentru a favoriza grupurile mai sărace și mai dezavantajate din punct de vedere socioeconomic.

Cum ar arăta în 2040 o Europă mai sănătoasă, mai echitabilă și mai durabilă? Descoperiți singuri!

INHERIT prezintă patru scenarii pozitive despre cum ar putea arăta Europa în 2040. Aflați cum Adam, Tereza, Milano și Isabella au schițat viitoarele scenarii pentru 2040, citiți raportul pe care l-au redactat („Reaching the Triple-Win”) și descoperiți modul lor de viață durabil.

Puneți în practică cercetarea – cum putem utiliza modelul INHERIT

Modelul INHERIT este un instrument creat pentru a sprijini gândirea sistemică în favoarea unei guvernanțe integrate. Acesta contribuie la înțelegerea impactului a diverși factori asupra mediului, atât „aici și acum” în locurile în care trăim, cât și „acolo și mai târziu”, la nivel de ecosistem și asupra generațiilor viitoare.

Descoperiți inițiativele locale derulate în Europa care se axează pe „cele trei cauze” (baza de date INHERIT)

Această bază de date reunește peste 100 de practici promițătoare privind diverse domenii de viață (spațiu verde, eficiență energetică), moduri de deplasare (transport activ) și de consum (producție și consum durabil de alimente).

Următorii pași către un viitor european durabil – Acțiunea europeană pentru durabilitate (întrebări și răspunsuri)

Comunicarea privind următorii pași către un viitor european durabil, prezentată de vicepreședintele Timmermans, cuprinde dimensiunile economice, sociale și de mediu în materie de dezvoltare durabilă și guvernanță, în UE și pe plan mondial.

Raportul OMS prezintă amploarea inegalităților în materie de sănătate

Acest raport utilizează 19 indicatori de inegalitate privind condițiile urbane, de locuit și de muncă, serviciile de bază și rănirile, pentru a analiza inegalitățile existente în toate țările OMS din regiunea europeană. Dovezile confirmă faptul că cei mai dezavantajați din punct de vedere social sunt totodată și cei mai afectați de pericolele pentru mediu.

Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind accelerarea acțiunii climatice

În raportul său din septembrie 2019 privind accelerarea acțiunii climatice și reorientarea politicilor prin prisma bunăstării, OCDE se concentrează asupra necesității de redefinire a obiectivelor majore de politică în materie de transporturi, alimente, energie și nu numai.

Președinta aleasă a Comisiei, Ursula Von der Leyen, militează în favoarea Pactului ecologic european

„În acest context, angajamentul nostru de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic este un element central. Totodată, este un imperativ economic pe termen lung: cei care acționează mai întâi și mai rapid vor fi cei care profită de oportunitățile tranziției ecologice. Doresc ca Europa să fie lider în acest domeniu.”

Proiecte din cadrul programului UE în domeniul sănătății

EuroHealthNet – parteneriatul european pentru sănătate, echitate și bunăstare

EuroHealthNet se axează pe îmbunătățirea sănătății și pe reducerea inegalităților în materie de sănătate prin acțiuni privind factorii socioeconomici și de mediu în materie de sănătate, integrând obiectivele de dezvoltare durabilă și contribuind la transformarea sistemelor de sănătate.

JAHEE – acțiunea comună „Health Equity Europe”

Principalul obiectiv al proiectului este de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE și de a obține un nivel mai ridicat de echitate în ceea ce privește rezultatele în materie de sănătate, concentrându-se pe factorii socioeconomici ai inegalităților în materie de sănătate care decurg din stilul de viață. Tematica migranților este abordată cu prioritate, aceștia putând avea probleme de acces la serviciile de sănătate.

CHRODIS+

În cadrul CHRODIS PLUS, 42 de parteneri, reprezentând 21 de țări europene, colaborează pentru a implementa proiecte-pilot și pentru a genera bune practici în domeniul bolilor cronice netransmisibile.

Alte linkuri utile

Economia bunăstării (concluziile președinției finlandeze)

Inițiativa paneuropeană de cercetare în domeniul sănătății

EuroHealthNet: fișă informativă privind inegalitățile în materie de sănătate în Europa