Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 247. Dėmesio centre

Nuolatinis pavojų sveikatai, aplinkai ir atsirandančių pavojų komitetas dalyvauja metinio aplinkosaugos žinių bendruomenės ciklo veikloje

Nuolatinio pavojų aplinkai ir atsirandančių pavojų komiteto (SCHEER) narys ir SCHEER ES aplinkos prognozių sistemos (FORENV) darbo grupės pirmininkas Marco Vighi. Aplinkos ir socialinėje srityse kylantys nauji klausimai (2018–2019 metų ciklas), IMDEA Vandens institutas, Alcala de Henaresas (Madridas), Ispanija.

Be įprasto savo darbo – teikti Europos Komisijai mokslinį rizikos vertinimą, SCHEER dalyvauja metinio ES aplinkos prognozių sistemos (FORENV) ciklo veikloje.

Metinis FORENV ciklas pradėtas 2018–2019 m. (prieš metus įvykdžius bandomąjį projektą). Šios veiklos 2017 m. ėmėsi aplinkosaugos žinių bendruomenė, kad būtų nustatomi, apibūdinami ir įvertinami atsirandantys nauji klausimai, dėl kurių gali kilti pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai arba šioje srityje atsirasti naujų galimybių, o apie tuos rezultatus tuomet būtų pranešama politikos formuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, siekiant juos skatinti laiku imtis tinkamų veiksmų.

Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato vadovaujama aplinkosaugos žinių bendruomenės veikla – tai įvairių Europos Komisijos tarnybų bendradarbiavimas siekiant išnaudoti naujus su aplinkos politikos formavimu susijusių žinių gausinimo ir mainų būdus.

Per bendruomenės FORENV ciklą siekiama kasmet išnagrinėti apie dešimt kylančių naujų klausimų. Tai penkių etapų procesas, vykstantis nuo rudens iki rudens. Penki etapai: informacijos rinkimas ir masto nustatymas; aiškinimas ir atranka; apibūdinimas; patvirtinimas; rezultatų perdavimas.

SCHEER daugiausia dalyvauja tvirtinimo etapu, su kuriuo susijęs maždaug 10 prioritetinių klausimų apibūdinimas. Konkrečiai SCHEER prašoma atsakyti į tris klausimus:

  • Ar tikėtina, kad dėl nustatyto naujo klausimo kils aprašytasis arba koks nors kitas pavojus ir (arba) atsiras naujų galimybių?
  • Ar aprašytasis numatomas poveikis (teigiamas arba neigiamas) aplinkai ir žmonių sveikatai tikėtinas, be kita ko, per numatomą laiko intervalą?
  • Kaip įvertinti ir suklasifikuoti pagal svarbą nustatytus naujus klausimus, remiantis poveikiu aplinkai ir žmonių sveikatai?

SCHEER atsakymus į šiuos klausimus pateikia nuomonėje, kurioje apžvelgiamas apibūdinimas ir kylantys nauji klausimai klasifikuojami pagal galimą jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

Be to, kad dalyvauja metiniame cikle tvirtinimo etapu, SCHEER nariai kviečiami dalyvauti ekspertų seminaruose aiškinimo ir atrankos etapu. Per juos apžvelgiamos ir aptariamos naujos temos, jos grupuojamos, pagal svarbą suskirstomi nauji klausimai, galintys būti svarbūs ES politikai.

Per pirmąjį metinį FORENV ciklą nagrinėtos temos – kylančios aplinkos problemos, susijusios su naujomis technologijomis miesto aplinkoje, ir kylančios aplinkos ir socialinių klausimų sąsajos problemos.

Antrasis metinis FORENV ciklas tęsis iki 2020 m. rugsėjo mėn. Jo dėmesio centre – kylantys nauji klausimai, susiję su žaliosios ekonomikos inovacijomis ateityje.

Daugiau informacijos

Vartotojų saugos mokslinis komitetas teikia nanomedžiagų gaires, kad padėtų pramonei laikytis galiojančių teisės aktų.

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) neseniai paskelbė valdžios institucijoms ir kosmetikos pramonei skirtas gaires, kad padėtų joms laikytis dabartinių ES kosmetikos teisės aktų (EB Nr. 1223/2009) vertinant nanomedžiagų, skirtų naudoti kaip kosmetikos ingredientai, saugą. Naudoti nanomedžiagas kosmetikos gaminiuose gali būti naudinga, pavyzdžiui, tuo atveju, kai jos naudojamos kaip UV filtrai apsaugos nuo saulės gaminiuose arba kaip konservantai, apsaugantys kosmetikos gaminius nuo sugedimo. Tačiau tos pačios nanoskalės savybės, kurios gali būti naudingos kosmetikos gaminyje, taip pat gali kelti pavojų vartotojams. Kad vartotojai būtų saugūs, būtina kruopščiai vertinti nanomedžiagų, skirtų naudoti kaip kosmetikos ingredientai, saugumą, itin daug dėmesio skiriant nanomedžiagų savybėms (pavyzdžiui, itin mažam dydžiui).

2012 m. VSMK paskelbė nanomedžiagų kosmetikos gaminiuose saugos vertinimo gaires, tačiau nuo to laiko padaryta pažanga nanomedžiagų saugos mokslinių tyrimų srityje ir VSMK įvertino kelias nanomedžiagų saugos bylas. Dėl to gaires reikėjo atnaujinti, kad jose būtų apžvelgti svarbiausi su kosmetikos gaminiuose naudojamų nanomedžiagų saugos vertinimu susiję klausimai ir duomenų reikalavimai.

Naujose gairėse pabrėžiamas poreikis nanomedžiagų saugai skirti daug dėmesio, atsižvelgiant į skirtingas nanoskalės savybes, sąveiką ir (arba) poveikį, kurie gali skirtis nuo tų pačių medžiagų įprastinės formos. Jose taip pat pateikiama informacijos apie nanomedžiagų tikrinimo nenaudojant gyvūnų metodus, kuriais galėtų būti tiriami įvairūs nanomedžiagų aspektai, ir tokių metodų sąrašas.

Taip pat pateikiamas kontrolinis sąrašas, kad tiek pareiškėjas, tiek Vartotojų saugos mokslinis komitetas galėtų greitai įvertinti, ar dokumentų rinkiniai yra išsamūs, ir išvengti neišsamių dokumentų rinkinių arba rinkinių, kuriuose informacija yra netinkama arba neesminė, pateikimo. Dėl to saugos vertinimo procesas turėtų tapti paprastesnis, o pareiškėjai ir VSMK turėtų sutaupyti laiko ir išteklių.

Daugiau informacijos