Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 255. szám – Fókuszban

Az Unió megerősíti a jövőbeli Covid19-járványkitörésekre történő rövid távú egészségügyi felkészültséget célzó intézkedéseket

John F. Ryant, az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóságának népegészségügyi és válságkezelési osztályát vezető igazgatóját kérdeztük arról, milyen intézkedéseket tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy gondoskodjon az Unión belüli jövőbeli Covid19-járványkitörésekre történő rövid távú egészségügyi felkészültségről. A Bizottság a héten közleményben ismertette ezeket az intézkedéseket az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága számára. A közlemény következtetései alább olvashatók.

Az EU-nak fel kell készülnie a Covid19-fertőzések esetleges újbóli megjelenésére. Ez szorosan koordinált rövid távú fellépést kíván meg a felkészültség és a válaszlépések főbb területeinek megerősítése érdekében. Jelenleg az esetek korai észlelése és a továbbterjedést megelőző gyors válaszlépések, valamint a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjainak védelmére szolgáló konkrét intézkedések ötvözése jelenti a legjobb esélyt arra, hogy ne kelljen újból érvénybe léptetni a kijárási korlátozáshoz hasonló széles körű megszorító intézkedéseket. A közlemény a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek folyamatban lévő tevékenysége alapján meghatározta a szükséges intézkedéseket.

Ezeket a törekvéseket megbízható tudományos bizonyítékoknak és a nyilvánosság átfogó tájékoztatásának kell alátámasztania. Az esetek ismételt megjelenésének megelőzése főként az egyéni magatartáson, valamint a népegészségügyi ajánlások betartásán múlik. Mindannyiunk felelőssége, hogy az alapvető egyéni óvintézkedések továbbra se maradjanak el. Ennek pedig az a feltétele, hogy a nyilvánosság elfogadja és megértse ezen intézkedések megalapozottságát és fontosságát. A jövőbeli fejlemények szempontjából döntő szerepet játszik a társadalmi elfogadottság mértékének nyomon követése, valamint a korai társadalmi aggályok kezelése. Ezek a kommunikációs törekvések emellett magukban foglalják az azonnali, határozott fellépést a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos dezinformáció ellen, illetve a létfontosságú egészségügyi infrastruktúra kiberrezilienciájának fokozása is további erőfeszítéseket kíván meg. Ha valamelyik tagállam újból bevezetné a biztonsági intézkedéseket, ezeket korlátozott és megfontolt módon kell megtervezni annak érdekében, hogy ne akadályozzák a jogállamiságot és a parlamenti demokráciát.

Ezt a vírust nem tartóztatják fel az uniós határok. Az Unió és a tagállamok ennélfogva több mint 36 milliárd euróval támogatják a rászoruló harmadik országokat sürgősségi segély, humanitárius segítségnyújtás, valamint hosszabb távú támogatás formájában. Az EU létrehozott egy humanitárius légihidat a szükséghelyzeti segítségnyújtáshoz nélkülözhetetlen szakemberek és ellátmányok szállítási útvonalainak biztosítására.

A törekvéseknek ennek megfelelően más globális szereplőkkel, többek között az ENSZ-szel és az Egészségügyi Világszervezettel közösen kell folytatódniuk annak érdekében, hogy gondoskodjanak a globális egészségügyi veszély elleni nemzetközi válaszlépésekről, többek között a Covid19-vakcinához való méltányos hozzáférésről. Ezzel egyidejűleg kezelni kell a válság társadalmi-gazdasági hatásait, ezek ugyanis visszavethetik a fenntartható fejlődési célok terén tett előrehaladást, valamint a globális gazdasági felépülés érdekében erőforrásokat kell fordítani a partnerországok egészségügyi rendszereinek ellenállóbbá tételére is. Csakis így küzdhető le a Covid19 okozta jelenlegi uniós és világszintű válság.

Ebben az évben a szokásosnál is nagyobb figyelmet kell fordítani a 2020/2021-es szezonális influenza hatásának mérséklésére, és meg kell tenni az ehhez szükséges intézkedéseket. Ha ugyanis a Covid19 kiújulása egybeesik egy erőteljes szezonális influenzajárvánnyal, azok együttes hatása még nagyobb terhet róhat az egyébként is a teljesítőképességük határán lévő egészségügyi rendszerekre.

Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a tagállamokkal a Covid19 megfékezése érdekében. Közösen továbbra is finanszírozást biztosítunk a vírus terjedésének és újbóli megjelenésének előrejelzésére irányuló kutatásokhoz, valamint a megfelelő egészségügyi ellenintézkedések megvalósításához. Emellett előmozdítjuk a helyi bevált módszerek azonosítását és terjesztését. Európa az átdolgozott 2021–27-es hosszú távú költségvetés és a Next Generation EU révén megvalósuló nagyratörő helyreállítási terv keretében erőforrásokat fordít továbbá a gazdaság fellendítésére, valamint az esetleges jövőbeli Covid19-járványokkal szembeni ellenálló képesség biztosítására, az egészségügyi rendszerek strukturális átalakításának támogatására, valamint az Unió válságkezelési rendszereinek és képességeinek megerősítésére. Európa maradéktalanul levonja a tanulságokat annak érdekében, hogy megerősödve, összetartóbban és a jövőbeli válságok kezelésére felkészültebben álljon talpra a Covid19-válságból.

Uniós szintű tevékenységek

Válsághelyzet-felkészültség és válaszintézkedések

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések – Népegészségügy

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Az egészségügyi ellenintézkedésekhez kapcsolódó közös beszerzések

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Egészségügyi Biztonsági Bizottság

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

A Covid19-világjárvány

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Hírek

Az Európai Bizottság közleményt bocsát ki a Covid19-járvány esetleges újabb hullámaira való rövid távú egészségügyi felkészültség javítását célzó intézkedésekről

Az intézkedéseket felvázoló közleményt a Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának.

Tájékoztató a közleményről

Ez a tájékoztató hasznos áttekintést nyújt azokról az intézkedésekről, amelyek az Unión belüli esetleges jövőbeli Covid19-járványkitörésekre történő rövid távú felkészültség fokozását szolgálják. A tájékoztató az EU valamennyi nyelvén elérhető.

Tájékoztató kisfilm: hogyan készüljünk fel az esetleges jövőbeli Covid19-járványkitörésekre

Videofilmünkből megtudhatja, mit tesz az EU és mit tehet Ön is a járvány ellen. Ugyanezen az oldalon megtekintheti felvételről Margarítisz Szhinász bizottsági alelnök és Sztella Kiriakídisz egészségpolitikai biztos sajtókonferenciáit a felkészültségről.

A Bizottság elindítja a naprakész utazási információkat tartalmazó Re-Open EU portált

Ez az interaktív webhely friss információkkal szolgál az európai utazások és nyaralások tervezéséhez, és egyúttal segít a felhasználóknak megőrizni az egészségüket és biztonságukat. Az információk 24 nyelven érhetőek el, és rendszeresen frissülnek.

Folyamatosan frissülő Covid19-vonatkozású információk az EU népegészségüggyel foglalkozó weboldalán

Ez az oldal naponta frissül annak érdekében, hogy lépést tartson a folyamatosan változó helyzettel. Az oldalon az ECDC és a WHO tartalmaira mutató hivatkozásokat is talál.

Olvassa el az Egészségügyi Biztonsági Bizottság jelentéseit a Covid19-járványról

Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság feladata, hogy elősegítse a bevált módszerek és a tagállami felkészültségi intézkedésekre vonatkozó információk megosztását és koordinációját. A tagállamok e bizottságban egyeztetik egymással válaszlépéseiket a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben.

A WHO tájékoztatója a fenntartható fejlődési célokról: egészségügyi veszélyhelyzeti kockázatkezelés (2019)

A veszélyhelyzetekkel és katasztrófákkal járó egészségügyi kockázatok kezelése megelőző, felkészültségi, reagálási és helyreállítási intézkedések kombinációját kívánja meg. Ez a tájékoztató tényeket és számadatokat bocsát közre, valamint megosztja a kérdés kezelése érdekében tett tagállami kötelezettségvállalásokat.

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

EU Healthy Gateways

Ez az együttes fellépés a tagállamok együttműködését és koordinációs intézkedéseit igyekszik támogatni annak érdekében, hogy javítsa a felkészültségüket és reagálási képességüket a belépési pontokon, pl. a kikötőkben, a repülőtereken és szárazföldi határátkelőhelyeken.

További érdekes oldalak

Next Generation EU

Az Európai Bizottság által javasolt helyreállítási intézkedések zöme az új, ideiglenes Next Generation EU eszköz keretébe illeszkedik, amelynek költségvetése 750 milliárd euró.

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ

OpenWHO

Az OpenWHO a WHO új interaktív, webalapú platformja, amely online tanfolyamokat kínál az egészségügyi veszélyhelyzetekre adott válaszlépések javítása érdekében.