Skip to main content
Public Health

Kaut arī orgānu transplantāciju arvien vairāk izmanto kā ārstēšanas metodi, galvenais faktors, kas ierobežo tās piemērošanu, joprojām ir orgānu trūkums.

Nieres ir visbiežāk transplantētie orgāni, un šis transplantācijas veids palīdz pacientiem ar nieru slimībām pēdējā stadijā. Citi bieži transplantēti orgāni ir aknas, plaušas un sirds. Tievās zarnas un aizkuņģa dziedzeris arī var tikt pārstādīti, un pastāvīgi tiek attīstīti jauni transplantācijas veidi.

Pēc nāves var ziedot visus orgānus, bet dzīvi donori var ziedot nieres, kā arī daļu aknu.

2017_infographic_obtc.jpg

Tiesību akti

Tiesiskais regulējums, kas nosaka orgānu transplantācijas standartus, ir izklāstīts Direktīvā 2010/53/ES, kas tiek saukta arī par Eiropas Orgānu direktīvu.

Direktīvā ir norādīti orgānu kvalitātes un drošības standarti. Tā aptver visus procesa posmus — ziedošana, piegāde, kontrole, apstrāde un sadale.

Lai palīdzētu īstenot šo pamatdokumentu, Komisija ierosināja un pieņēma — ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm — Komisijas Direktīvu 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm.

Komisijas priekšlikumu par Orgānu direktīvu papildināja ietekmes novērtējums. Rezolūcija 2007/2210, Padomes secinājumi Nr. 15332/07 SAN par orgānu ziedošanu un transplantāciju, Komisijas paziņojums COM (2007) 275 un apspriešana par orgānu ziedošanu un transplantēšanu ir esošo tiesību aktu pamatā.

Pamatnostādnes

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar tādām ekspertstruktūrām kā Eiropas Padome un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), lai tiktu izstrādātas praktiskas pamatnostādnes, kas atbalstīs transplantācijas centrus un orgānu piegādes organizācijas, tām īstenojot šo saistošo tiesisko regulējumu.

Koordinācija un īstenojums

Nacionālās kompetentās iestādes ir atbildīgas par ES tiesību aktos noteikto prasību izpildi. Eiropas Komisija regulāri organizē sanāksmes ar tām, lai sekmētu saziņu un apmaiņu ar labāko praksi, kā arī lai panāktu vispārēju vienošanos par direktīvu īstenošanu.

Nacionālās kompetentās iestādes periodiski īsteno apsekojumus, kas dod Komisijai iespēju sagatavot ziņojumus par pašreizējo stāvokli tiesību aktu īstenošanā.

Dažkārt ES dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem paziņojumu par kopīgu interešu jautājumu vai problēmu:

Rīcības plāns

Eiropas rīcības plāns par orgānu ziedošanu un transplantāciju (2009.–2015. g.): pastiprināta sadarbība starp dalībvalstīm palīdz ES valstīm reaģēt uz orgānu trūkumu, nostiprināt transplantācijas sistēmas un uzlabot transplantācijas produktu kvalitāti un drošību. Ar šo plānu, kas kalpo par daudzu ES finansētu darbību pamatu, tiek noteikta kopēja virzība transplantācijas darbību nostiprināšanai ES valstīs. Plāna izpildes periodā (2009.–2015. g.) ES valstīs īstenoto darbību skaits pieaudzis līdz 4600 papildu transplantācijām gadā.