Направо към основното съдържание
Public Health

През 2021 г. Европейската комисия и държавите от ЕС, създадоха рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, която позволи издаването и проверката на общи и оперативно съвместими COVID сертификати като доказателство за ваксинация, направен тест или преболедуване.

Общо 78 държави и територии се свързаха към системата за Цифровия COVID сертификат на ЕС, което допринесе за гарантиране на свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID. През юни 2023 г. Световната здравна организация (СЗО) включи технологията за Цифровия COVID сертификат на ЕС в глобалната мрежа за цифрово здравно сертифициране.

Комисията и държавите от ЕС, също така използваха мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване в рамките на борбата с пандемията от COVID. Тези инструменти помогнаха за ограничаване на разпространението на вируса на национално и трансгранично равнище и за ускоряване на връщането към нормалния живот в ЕС.

Цифров COVID сертификат на ЕС

Цифровият COVID сертификат на ЕС беше цифрово доказателство, че хората са ваксинирани, преболедували или имат резултат от тест за COVID-19. Затова Цифровият COVID сертификат на ЕС включва 3 вида сертификати, отнасящи се до: ваксинация, преболедуване и тест.

Мрежата за електронно здравеопазване си сътрудничи с агенциите на ЕС, Комитета за здравна сигурност, Световната здравна организация (СЗО) и други институции за координиран отговор на COVID-19, включително чрез прилагането на COVID сертификатите.

Успехът на Цифровия COVID сертификат на ЕС беше признат през 2023 г. от Европейския омбудсман, който отличи генералните дирекции „Правосъдие“, „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и „Здравеопазване и безопасност на храните“ с наградата на Европейския омбудсман за добро управление в категорията „Иновации“.

Цифровият COVID сертификат на ЕС след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕС) 2021/953

Регламентът за Цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага на 1 юли 2021 г., а срокът му на действие изтече на 30 юни 2023 г.

Европейската комисия и СЗО подписаха необвързваща административна договореност да си сътрудничат за възприемането на рамката за Цифровия COVID сертификат на ЕС от СЗО и за по-нататъшно развитие на глобалната мрежа за цифрово здравно сертифициране.

Тази глобална система ще спомогне за улесняване на мобилността в световен мащаб и за защита на хората по света от текущи и бъдещи заплахи за здравето, включително пандемии.

Въз основа на тази договореност СЗО възприе рамката за Цифровия COVID сертификат на ЕС и през юни 2023 г. стартира глобалната мрежа за цифрово здравно сертифициране. Понастоящем тази мрежа поддържа само проверката на сертификати, подобни на Цифровия COVID сертификат на ЕС.

Тя обаче може да бъде разширена, така че да обхване и други приложения, като например цифровизацията на международния сертификат за ваксинация или профилактика, проверката на медицински рецепти през границите, международните обобщени данни за пациентите, проверката на сертификати за ваксинация в рамките на дадена държава и извън нея, както и сертифицирането на специалистите в областта на общественото здраве (чрез Академията на СЗО).

Препоръката на Съвета, приета на 27 юни 2023 г., насърчава всички държави членки да се присъединят към системата на СЗО и да продължат да издават сертификати за COVID-19 при поискване.

Преходен период

В препоръката на Съвета, приета през юни 2023 г., се приветства намерението на Комисията да запази портала на ЕС за преходен период до края на декември 2023 г. Това ще даде достатъчно време на държавите от ЕС, третите държави и териториите, свързани с портала за Цифровия COVID сертификат на ЕС, да направят необходимите промени и стъпки, за да се свържат към глобалната мрежа за цифрово здравно сертифициране.

По време на преходния период двете системи ще бъдат синхронизирани, така че сертификатите да могат да се проверяват независимо от това към кой портал са свързани издаващата или проверяващата държава, при условие че сертификатите са издадени въз основа на съответните стандарти и технологични системи. Тези системи трябва да бъдат оперативно съвместими с рамката за доверие на портала на ЕС, която позволява проверка на тяхната автентичност, валидност и цялост.

Правни текстове

Рамка за доверие и подробни технически спецификации

Мрежата за електронно здравеопазване публикува подробни технически спецификации, описващи механизмите за оперативната съвместимост на сертификатите за ваксинация, направен тест или преболедуване. Спецификациите са достъпни по-долу.

Публикувани са референтни приложения, които са достъпни като отворен код.

Техническите спецификации бяха приети като решения за изпълнение на Комисията. По-долу е представена консолидирана версия за справка. Глобалната мрежа на СЗО за цифрово здравно сертифициране също възприема тези технически спецификации.

В следните технически спецификации, публикувани като насоки за мрежата за електронно здравеопазване, се предоставят допълнителни обяснения и инструкции, допълващи приетите решения за изпълнение на Комисията.

Референтни приложения с отворен код
Страницата EU DCC Trust List дава възможност за изтегляне на архива на системата за подписване на Цифровите COVID сертификати на ЕС.

Мобилни приложения за проследяване на контакти и предупреждаване

Мобилните приложения за проследяване на контактите и предупреждаване помогнаха за намаляване на разпространението на COVID-19, като информираха хората дали са били в близост до хора, които впоследствие са показали положителни резултати за вируса, и ги насърчаваха да информират здравните органи и да поискат подкрепа.

Потребителите можеха доброволно да инсталират приложения за проследяване на контакти, които разчитаха на технологията Bluetooth за проследяване на близостта, за да се защити неприкосновеността на личния живот.

Мрежата за електронно здравеопазване издаде общ инструментариум на ЕС за държавите членки относно приложенията за проследяване на контакти и изготви всеобхватни насоки и спецификации за оперативна съвместимост.

Въз основа на това през септември 2020 г. Европейската комисия пусна в експлоатация общоевропейски портал, за да даде възможност за трансгранична оперативна съвместимост между приложенията, като 19 държави постепенно се свързаха към него. Това позволи на потребителите да пътуват с едно-единствено приложение, свързано към портала за оперативна съвместимост, и да бъдат предупреждавани, ако бъдат изложени на COVID-19 посредством продължителна близост или близък контакт със заразени лица.

Националните органи прекратиха използването на тези приложения за проследяване на контакти, когато вече не бяха необходими, а през февруари 2023 г. беше спрян и общоевропейският портал.

Съвместно администриране и защита на данните

Трансграничният обмен на данни между националните мобилни приложения за проследяване на контакти и предупреждаване беше определен в съответното решение за изпълнение на Комисията. Свързаните към портала държави, представлявани от определените за целта национални или официални органи, действаха като съвместни администратори за обработката на данни на портала.

Европейската комисия изготви документ с информация за услугата „европейски федериран портал“, която държавите членки, в качеството си на администратори на данни, можеха да използват за своята собствена оценка на въздействието върху защитата на данните във връзка с обмена на лични данни чрез портала.

За повече информация

Всички насоки и технически документи относно приложенията за проследяване на контакти и услугата „европейски федериран портал“, изготвени от мрежата за електронно здравеопазване

Latest updates and documents