Skip to main content
Public Health

Az Európai Bizottság és a tagállamok közös megközelítést dolgoztak ki az egységes és EU-szerte felhasználható oltásiigazolás-minták létrehozására. Az Európai Bizottság és a tagállamok a hatékony kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások terén is együttműködtek.

Uniós digitális Covid-igazolvány

Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal bizonyítható, hogy az igazolvány birtokosát beoltották a Covid19 ellen, kigyógyult a Covid19-ből, vagy negatív teszteredménnyel rendelkezik. A „digitális Covid-igazolvány” elnevezés tehát három különböző igazolványra utalhat: beoltottságot, gyógyultságot, illetve negatív tesztet igazoló okmányra.

Oltási igazolvány

Az oltási kampányok egyre nagyobb lendületet nyernek az EU országaiban, és azoknak, akik már kaptak oltást, szükségük van oltási igazolványra, amely hasznos lehet az egészségügyi ellátásban, különösen ha valaki eltérő egészségügyi intézményekben – akár más uniós országokban – vesz igénybe ellátást.

Az oltási igazolvány utazási célokat is szolgálhat, hiszen sok uniós ország külön szabályokat vezetett be a beoltott személyek beutazására vonatkozóan. Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok iránymutatást fogadtak el az ellenőrizhető oltási igazolásokról. Ez az iránymutatás elősegíti az oltási igazolások EU-szintű felhasználhatóságát, és létrehozza az egyedi azonosítót is tartalmazó minimális adatkészletet.

Gyógyultsági igazolvány

Néhány tagállam egyedi utazási szabályokat állapított meg azokra vonatkozóan, akik nemrég gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből. Ezeknek a személyeknek adott esetben nem negatív tesztről szóló igazolást vagy oltási igazolványt kell bemutatniuk, hanem gyógyultsági igazolványt.

A különböző uniós országok által kiállított gyógyultsági igazolványok interoperabilitásának és elfogadásának támogatása érdekében az e-egészségügyi hálózatiránymutatást tett közzé a koronavírus-betegségből való felgyógyulást igazoló okmányról. Ez az iránymutatás tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket az igazolványnak célszerű tartalmaznia, bármelyik EU-országban is állítják ki.

Tesztigazolvány

Ami a teszteredményeket igazoló okmányt illeti, az Egészségügyi Biztonsági Bizottság meghatározta, hogy a Covid19-tesztigazolványoknak EU-szerte mely szabványos adatokat kell tartalmazniuk. Általános gyakorlat az EU országai részéről, hogy a területükre beutazni kívánóktól negatív Covid19-tesztet kérnek, hogy így vessenek gátat a koronavírus és variánsai továbbterjedésének.

Bizalmi keret és részletes műszaki előírások

Az e-egészségügyi hálózat részletes műszaki előírásokat dolgozott ki, melyek leírják a beoltottságot, felépülést vagy negatív tesztet igazoló okmány kölcsönös elismerésére és határokon átívelő alkalmazhatóságára vonatkozó mechanizmusokat (formátumok és a bizalmat megalapozó biztonsági keretfeltételek, egységes átjáró, 2D vonalkód, alkalmazások, nyilvánoskulcs-tanúsítványok). Emellett részletes műszaki struktúra és értékkészletek állnak rendelkezésre az uniós digitális Covid-igazolvány tartalmának kialakítására. Referenciamegvalósítások már vannak, és közzé lettek téve nyílt forráskódú alkalmazásként.

A technikai előírásokat a 2021. június 28-i (EU) 2021/1073 bizottsági végrehajtási határozat rögzíti.

Az e-egészségügyi hálózat szorosan együttműködik uniós ügynökségekkel, az Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, az Egészségügyi Világszervezettel és más intézményekkel. A tagállamok is dolgoznak az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetéséhez szükséges keretfeltételek létrehozásán. Harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk annak érdekében, hogy nem uniós országok viszonylatában is alkalmazható legyen a Covid-igazolvány.

Harmadik országok

A rendszert jelenleg az EU/EGT összes országában használják. Svájc is részt vesz a rendszerben. Más országok is csatlakozhatnak az infrastruktúrához, ha a tagállamok végrehajtási jogi aktust (úgynevezett egyenértékűségi határozatot) fogadtak e rájuk vonatkozóan. Ezek az egyenértékűségi határozatok tehát minden esetben országspecifikusak.

Az egyenértékűségi határozat megállapítja, hogy azokat a Covid19-igazolványokat, amelyeket a határozat tárgyát képező ország állított ki, és amelyek megfelelnek az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó biztonsági keretrendszerrel összeférhető szabványoknak és technológiai rendszereknek, továbbá amelyek lehetővé teszik az igazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését, és tartalmazzák az uniós digitális Covid-igazolványról szóló (EU) 2021/953 rendelet mellékletében meghatározott adatokat, a tagállamok által szabályszerűen kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni abból a célból, hogy megkönnyítsék az okmánybirtokosok számára, hogy éljenek az Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukkal.

Az infrastruktúrához való csatlakozás folyamatát a harmadik országok által kiállított Covid-igazolványok egyenértékűségére vonatkozó ellenőrzőlista és az azt kiegészítő három melléklet (értékelési ellenőrzőlista, műszaki eljárás, kérelmezési űrlap) ismerteti.

További információk:

Kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazások

A mobilalkalmazások elősegíthetik a koronavírus terjedésének megfékezését és a kijárási korlátozások fokozatos feloldását, mivel:

  • jelzik a felhasználóknak, ha több mint 15 percen keresztül 2 méteres távolságon belül voltak egy fertőzött személytől, és
  • arra ösztönzik az érintetteket, hogy lépjenek kapcsolatba az egészségügyi hatóságokkal és kérjenek segítséget.

Az Európai Bizottság és az EU-országok létrehoztak egy uniós szintű ún. egyesítőportált (átjárószolgáltatást) az interoperabilitás biztosítására.

Ez lehetővé teszi az európaiaknak, hogy:

  • egyetlen alkalmazást használhassanak az EU-n belüli utazásaikhoz, és
  • értesüljenek róla, ha Covid19-fertőzött személlyel álltak hosszabb vagy szorosabb kapcsolatban.

A Covid19-fertőzött személy kiléte azonban mindvégig anonim maradt.

A kontaktkövető alkalmazások használata önkéntes. Az appok rövid hatótávolságú Bluetooth technológián alapulnak, és ennélfogva nem teszik lehetővé az alkalmazást használók tartózkodási helyének nyomon követését.

Az alkalmazások figyelmeztetik azokat a felhasználókat, akik meghatározott ideig fertőzött személy(ek) közelében tartózkodtak, hogy maguk és a környezetükben élők védelme érdekében meg tudják tenni a szükséges lépéseket, pl. önkéntes karanténba tudjanak vonulni, illetve teszteltetni tudják magukat. Így gyorsan meg lehet állítani a fertőzés terjedését.

A kontaktkövetés során mindazonáltal védeni kell a felhasználók személyes adatait és magánéletét. A felhasználók bármikor eltávolíthatják mobileszközeikről az alkalmazásokat, melyeket a tagállami hatóságok a világjárvány végén inaktiválni fognak.

Mit jelent az, hogy az alkalmazások kölcsönösen átjárhatók?

Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak csak egyetlen alkalmazást kell telepíteniük ahhoz, hogy az esetleges figyelmeztetéseket külföldi utazásaik során is megkapják. Az egyesítőportál szervere hatékonyan fogadja, illetve továbbítja a véletlenszerű azonosítókat az országos lefedettségű alkalmazások között, minimalizálva az adatcsere mennyiségét.

A jövőben egyre több európai ország csatlakozhat az egyesítőportálhoz, és kapcsolhatja saját kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazását a rendszerhez. A cél az, hogy az ilyen alkalmazásokban rejlő lehetőségek kiaknázásával a tagállamok gátat vessenek a koronavírus-fertőzés határokon átnyúló terjedésének, és életeket mentsenek.

Az egyesítőportál adatait a részt vevő uniós országokat képviselő kijelölt tagállami hatóságok vagy hivatalos szervek közösen kezelik. Ennek keretében az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkével összhangban tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, hogy az európai egyesítőportál (European Federation Gateway Service) működtetése során hogyan kezelik személyes adataikat (ún. adatvédelmi nyilatkozat).

Annak érdekében, hogy támogassa a közös adatkezelőket az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke szerinti kötelezettségeik teljesítésében, az Európai Bizottság készített egy tájékoztató dokumentumot a személyes adatok európai egyesítőportálon keresztül történő cseréjéről. Ezt a dokumentumot a tagállamok felhasználhatják az általuk elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálat céljaira. A személyesadat-kezelés biztonságának védelme érdekében a dokumentumnak az a része, amely a végrehajtott biztonsági intézkedéseket írja le, nem kerül közzétételre.

Eszköztár és iránymutatások

Az uniós tagállamok az Európai Bizottság támogatásával 2020. április 16-án uniós eszköztárat fogadtak el, mely a koronavírus-járvány megfékezése céljából lehetővé teszi a magánéletet teljes mértékben tiszteletben tartó kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások használatát. Az uniós tagországok a Bizottság támogatásával 2020. május 13-án a jóváhagyott kontaktkövető mobilalkalmazások uniós használatára vonatkozóan interoperabilitási iránymutatásokat, 2020. június 30-án pedig műszaki előírásokat fogadtak el.

Az iránymutatások egyik alapelve az, hogy elég legyen egyetlen alkalmazást használni ahhoz, hogy a kontaktkövetés az Európai Unióban mindenhol működjön. Az együtt-használhatóságot lehetővé tévő egyesítőportál összekapcsolja az egyes tagállamok kontaktkövető alkalmazásainak háttéreszközét, hogy az appok zökkenőmentesen működjenek más uniós tagállamokban is. Az egyesítőportál általi adatkezelés módjait a Bizottság által elfogadott végrehajtási határozat rögzíti.

További információk