Skip to main content
Public Health

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) zajišťuje kontinuitu zdravotní péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem. Na dostupnost služby občany upozorní označení „MyHealth@EU“.

ehdsi_logo_en.png

 

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí 2 elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) a elektronické informace o výdeji (eDispensation) (viz pokyny sítě eHealth Network k elektronickým předpisům, poznámky k vydání) umožňují občanům EU vyzvedávat si léky v lékárnách na území jiných zemí EU. Slouží k tomu odeslání elektronického předpisu ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Pacientský souhrn (viz pokyny sítě eHealth Network k pacientským souhrnům, poznámky k vydání) poskytuje informace o důležitých skutečnostech ohledně pacientova zdravotního stavu (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální pacientský souhrn má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU – řeší tak situace, kdy může existovat jazyková bariéra.
    Z dlouhodobého hlediska budou v celé EU k dispozici také lékařské snímky, laboratorní výsledky a propouštěcí zprávy a úplný zdravotní záznam bude následovat později.

Do roku 2025 budou obě služby postupně zavedeny v těchto 25 zemích EU: Česko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Jaké služby jsou k dispozici v jednotlivých zemích?

Zdravotní údaje občanů z těchto zemí:jsou na základě pacientského souhrnu dostupné lékařům z níže uvedených zemí:
Česká republikaLucembursko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko
MaltaLucembursko, Portugalsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie
PortugalskoMalta, Chorvatsko, Lucembursko, Francie, Česká republika, Španělsko, Estonsko, Nizozemsko
ChorvatskoMalta, Portugalsko, Česká republika, Lucembursko, Francie
ŠpanělskoPortugalsko, Francie
LucemburskoČeská republika, Francie, Nizozemsko
EstonskoPortugalsko, Francie, Lucembursko
Lékaři v těchto zemích:mají přístup ke zdravotním údajům občanů pocházejících z těchto zemí:
ChorvatskoČeská republika, Malta, Portugalsko
LucemburskoČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko, Estonsko
MaltaPortugalsko, Chorvatsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS)Malta, Chorvatsko, Česká republika, Španělsko, Estonsko
Česká republikaChorvatsko, Malta, Portugalsko, Lucembursko
FrancieČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko, Španělsko, Lucembursko, Estonsko
ŠpanělskoPortugalsko
NizozemskoČeská republika, Portugalsko, Lucembursko
EstonskoPortugalsko
Elektronické lékařské předpisy pro občany z těchto zemí:jsou k dispozici v lékárnách v těchto zemích:
ChorvatskoFinsko, Estonsko, Portugalsko, Polsko, Španělsko
EstonskoFinsko, Chorvatsko, Portugalsko, Španělsko
FinskoEstonsko, Chorvatsko, Portugalsko, Polsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS)Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Španělsko, Polsko
ŠpanělskoPortugalsko, Chorvatsko
PolskoFinsko
Lékárníci v níže uvedených zemích:mohou na základě elektronického lékařského předpisu vydat léky občanům z těchto zemí:
ChorvatskoFinsko, Estonsko, Portugalsko, Španělsko
EstonskoFinsko, Chorvatsko, Portugalsko
FinskoEstonsko, Portugalsko, Chorvatsko, Polsko
PortugalskoFinsko, Chorvatsko, Estonsko, Španělsko
ŠpanělskoPortugalsko, Chorvatsko
PolskoFinsko, Estonsko, Chorvatsko, Portugalsko

Správa a financování

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) usnadňuje přeshraniční výměnu zdravotních údajů včetně tzv. pacientských souhrnů a elektronických předpisů. Prostřednictvím základních služeb poskytuje Evropská komise zemím EU společnou informační a komunikační infrastrukturu a průřezové služby (terminologii, interoperabilitu apod.). Členské země pak mohou prostřednictvím národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) a s finanční pomocí z programu Nástroje pro propojení pro oblast telekomunikací v Evropě (2015–2020) a z programu „EU pro zdraví“ (2021–2027) zřizovat generické služby pro propojení vnitrostátních systémů elektronického zdravotnictví.

Expertní skupina pro infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb zemí EU (eHMSEG) se skládá z vedoucích pracovníků odpovědných za implementaci NCPeH nominovaných zúčastněnými zeměmi. Její členové se účastní zavádění a provozu přeshraniční infrastruktury elektronického zdravotnictví a jsou odpovědní za zřizování národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví.

Výbor pro operační řízení elektronického zdravotnictví (eHOMB) je složen ze zástupců interních útvarů Evropské komise a předsedů eHMSEG. Jeho úkolem je také dohled nad poskytováním služeb a taktická a operativní rozhodnutí o eHDSI.

Komunikační materiály

Související informace: