Skip to main content
Public Health

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) je infrastruktura zajišťující kontinuitu zdravotní péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem. Na dostupnost služby občany upozorní označení „MyHealth@EU“.

ehdsi_logo_en.png

 

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí 2 elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) a elektronické informace o výdeji (eDispensation) (viz pokyny sítě eHealth Network k elektronickým předpisům) umožňují občanům EU vyzvedávat si léky v lékárnách na území jiných zemí EU. Slouží k tomu odeslání elektronického předpisu ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Pacientský souhrn (viz pokyny sítě eHealth Network k pacientským souhrnům, poznámky k vydání) poskytuje informace o důležitých skutečnostech ohledně pacientova zdravotního stavu (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální pacientský souhrn má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU, tedy v situaci, kdy může existovat jazyková bariéra.
    Z dlouhodobého hlediska budou v celé EU k dispozici také lékařské snímky, laboratorní výsledky a propouštěcí zprávy a úplný zdravotní záznam bude následovat později.

Do roku 2025 budou obě služby postupně zavedeny v těchto 25 zemích EU: Česko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Jaké služby jsou k dispozici v kterých zemích?

Zdravotní údaje občanů z těchto zemí:jsou na základě pacientského souhrnu dostupné lékařům z níže uvedených zemí:
Česká republikaLucembursko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie
MaltaLucembursko, Portugalsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie
PortugalskoMalta, Chorvatsko, Lucembursko, Francie, Česká republika, Španělsko
ChorvatskoMalta, Portugalsko, Česká republika, Lucembursko, Francie
ŠpanělskoPortugalsko
Lékaři v těchto zemích:mají přístup ke zdravotním údajům občanů pocházejících z těchto zemí:
ChorvatskoČeská republika, Malta, Portugalsko
LucemburskoČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko
MaltaPortugalsko, Chorvatsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS)Malta, Chorvatsko, Česká republika, Španělsko
Česká republikaChorvatsko, Malta, Portugalsko
FrancieČeská republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko
ŠpanělskoPortugalsko
NizozemskoČeská Republika, Portugalsko
Elektronické lékařské předpisy pro občany z těchto zemí:jsou k dispozici v lékárnách v těchto zemích:
ChorvatskoFinsko, Estonsko, Portugalsko
EstonskoFinsko, Chorvatsko
FinskoEstonsko, Chorvatsko, Portugalsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS)Estonsko, Finsko, Chorvatsko
Lékárníci v níže uvedených zemích:mohou na základě elektronického lékařského předpisu vydat léky občanům z těchto zemí:
ChorvatskoFinsko, Estonsko, Portugalsko
EstonskoFinsko, Chorvatsko, Portugalsko
FinskoEstonsko, Portugalsko, Chorvatsko
PortugalskoFinsko, Chorvatsko

Správa a financování

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) usnadňuje přeshraniční výměnu zdravotních údajů včetně tzv. pacientských souhrnů a elektronických předpisů. Prostřednictvím základních služeb poskytuje Evropská komise zemím EU společnou informační a komunikační infrastrukturu a průřezové služby (terminologii, interoperabilitu apod.). Členské země pak mohou prostřednictvím národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) a s finanční pomocí z programu Nástroje pro propojení pro oblast telekomunikací v Evropě (2015–2020) a z programu „EU pro zdraví“ (2021–2027) zřizovat generické služby pro propojení vnitrostátních systémů elektronického zdravotnictví.

Expertní skupina pro infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb zemí EU (eHMSEG) se skládá z vedoucích pracovníků odpovědných za implementaci NCPeH nominovaných zúčastněnými zeměmi. Její členové se účastní zavádění a provozu přeshraniční infrastruktury elektronického zdravotnictví a jsou odpovědní za zřizování národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví.

Výbor pro operační řízení elektronického zdravotnictví (eHOMB) je složen ze zástupců interních útvarů Evropské komise a předsedů eHMSEG. Jeho úkolem je také dohled nad poskytováním služeb a taktická a operativní rozhodnutí o eHDSI.

Komunikační materiály

Související informace: